ข่าว

ตรวจสอบรายชื่อ "ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง" กทม. และเมืองพัทยา ผ่าน 3 ช่องทาง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กกต. ขอให้ "ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง" สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของ กทม. และเมืองพัทยา เพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ภายใน 11 พ.ค. 2565 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวน "ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง" สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของ กทม. และเมืองพัทยา ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยสามารถดูประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตามสถานที่ดังต่อไปนี้

1. การเลือกตั้งสมาชิกสภา กทม. และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า และสำนักงานขตปกครองของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 แห่ง

2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา ที่ สำนักทะเบียนเมืองพัทยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 

 

นอกจากนี้ "ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง" ยังสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้จากหนังสือแจ้งรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ส่งไปยังเจ้าบ้านได้อีกทางหนึ่งด้วย หรือตรวจสอบข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote
โดยดาวน์โหลดใช้งานบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ทั้งระบบแอนดรอยด์ (Android) และระบบไอโอเอส (iOS) ชื่อเมนู “ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งและสิทธิเลือกตั้ง” ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยเลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้ง ได้รวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น

กรณีที่ "ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง" พบว่าตนเองหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตนไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยไม่ได้อาศัยอยู่จริงให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อขอเพิ่มชื่อ หรือถอนชื่อ พร้อมนำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565


สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี หรือบริการข้อมูลสายด่วน 1444

ตรวจสอบรายชื่อ "ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง"  กทม. และเมืองพัทยา ผ่าน 3 ช่องทาง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ