ข่าว

วันนี้จ่ายเงิน "เยียวยากลุ่มเปราะบาง" พ.ค. เดือนนี้มีโบนัส 100-250 บาท

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

วันนี้อย่าลืมเช็คเงิน "เยียวยากลุ่มเปราะบาง" เดือนพฤษภาคมนี้โอนเข้าบัญชีแล้ว เดือนนี้รัฐให้โบนัสเพิ่มอีก 100-250 บาท กลุ่มไหนได้บ้างเช็คที่นี่

อัปเดตวันโอนเงิน "เยียวยากลุ่มเปราะบาง" จากภาครัฐ 3 กลุ่ม เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565  โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงิน "เยียวยากลุ่มเปราะบาง" เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เบี้ยความพิการ และเงินอุดหนุนบุตร เข้าบัญชีแก่ผู้ที่ได้สิทธิ  มีรายละเอียดการโอนเงินในกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้ 
1. "เงินอุดหนุนบุตร" หรือ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

อายุ 6 ขวบ 600 บาท ต่อเด็ก 1 คน (ครอบครัวรายได้น้อย เฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี)
สำหรับผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนขอรับสิทธิในโครงการเงินอุดหนุนบุตรได้ด้วยตนเองที่ โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้้

-เข้าสู่เว็บไซต์  คลิกที่นี่ 
-กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
-กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
-ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ
-กดค้นหาข้อมูล

2. "เยียวยากลุ่มเปราะบาง" เบี้ยผู้สูงอายุ โดยจะมีการปรับเพิ่มเงินช่วยเหลือ ตามเกณฑ์อายุ โดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2565 ดังนี้ 
-อายุ 60-69 ปี     เดิมรับ 600 บาท       เพิ่มอีก 100  บาท เป็น 700 บาท/เดือน  
-อายุ 70-79 ปี     เดิมรับ 700 บาท       เพิ่มอีก 150 บาท  เป็น  850 บาท/เดือน 
-อายุ 80-89 ปี     เดิมรับ 800 บาท       เพิ่มอีก  200 บาท เป็น 1,000 บาท/เดือน 
-อายุ 90 ปีขึ้นไป   เดิมรับ 1,000 บาท    เพิ่มอีก 250  บาท เป็น 1,250 บาท/เดือน 

3. "เยียวยากลุ่มเปราะบาง" เบี้ยผู้พิการ 800-1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ
-อายุต่ำกว่า 18 ปี ได้รับ 1,000 บาท
-อายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับ 800 บาท
-ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็จะได้รับเงินเบี้ยผู้พิการ โอนเข้าบัญชีผู้พิการคนละ 800 บาท และได้เงินพิเศษ 200 บาท โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วงวันที่ 22 มกราคม

ปฏิทินจ่ายเงิน "เยียวยากลุ่มเปราะบาง"
เดือนมกราคม 2565      วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 
เดือนกุมภาพันธ์ 2565   วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 
เดือนมีนาคม 2565        วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 
เดือนเมษายน 2565      วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565
เดือนพฤษภาคม 2565   วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565
เดือนมิถุนายน 2565      วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565
เดือนกรกฎาคม 2565    วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565
เดือนสิงหาคม 2565      วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
เดือนกันยายน 2565     วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ