ข่าว

สรรพากร ยัน ไม่ได้มุ่งเก็บภาษี "โครงการคนละครึ่ง" พ่อค้าแม่ค้า ยื่นภาษีปกติ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สรรพากร ยืนยัน ไม่ได้มุ่งเน้นการเก็บภาษี "โครงการคนละครึ่ง" สาหรับพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการ เป็นการยื่นแบบแสดงรายการ เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปกติ

เพจ กรมสรรพากร : The Revenue Department ออกประกาศชี้แจง ไม่ได้มุ่งเน้นการเก็บภาษี "โครงการคนละครึ่ง" ตามที่มีข่าวการเรียกเก็บภาษีจากพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนั้น กรมสรรพากรขอชี้แจงว่า กรมสรรพากรไม่ได้มุ่งเน้นจัดเก็บภาษีสาหรับพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการรัฐ โครงการใดโครงการหนึ่งแต่อย่างใด

 

อย่างไรก็ดี พ่อค้าแม่ค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา เมื่อมีเงินได้จากการค้าขาย ซึ่งเป็นรายได้ที่ไม่ได้รับการยกเว้น หากมีเงินได้ถึงเกณฑ์การยื่นแบบแสดงรายการตามกฎหมายกาหนด มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ

 

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี(กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร กล่าวว่า "ผู้ที่มีเงินได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการจึงมีหน้าที่ต้องยื่น แบบแสดงรายการ ส่วนจะมีภาษีที่ต้องชำระหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับรายได้ ค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อน สาหรับการ หักค่าใช้จ่าย กฎหมายให้สิทธิ์ในการเลือกว่าจะขอหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 60 หรือ จะเลือกหักค่าใช้จ่ายตามจริงก็ได้ โดยหลักสำคัญของการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น หากบุคคลธรรมดา มีเงินได้จากการค้าขายถือเป็นเงินได้ประเภทที่ 8 มีหน้าที่ต้องนำรายได้ที่ได้รับในปีภาษี มายื่นแบบแสดงรายการ เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นปกติอยู่แล้ว"

 

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สานักงานสรรพากรพื้นที่ หรือ สานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร ๑๑๖๑ (RD Intelligence Center)

สรรพากร ยัน ไม่ได้มุ่งเก็บภาษี "โครงการคนละครึ่ง" พ่อค้าแม่ค้า ยื่นภาษีปกติ

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด