ข่าว

มติกรรมการบริหารพรรค แต่งตั้ง 'ดร.อิสระ‘ เป็น ’ปธ.เศรษฐกิจฯปชป.'

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคปชป. มีมติเลื่อน 'สุณัฐชา- ฮูวัยดีย๊ะ' ขึ้น กก.บห. พร้อมแต่งตั้ง ‘ดร.อิสระ’ นั่งปธ.เศรษฐกิจทันสมัย

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ครั้งที่1/ 2565 วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 ว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคปชป. ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมได้รับทราบการอนุมัติสมาชิกพรรค ขณะนี้ได้มีประชาชนได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เป็นจำนวนมาก ทำให้มียอดล่าสุดขณะนี้ 100,785 ราย ต้องถือว่าประชาชนได้ให้ความสนใจเข้ามามีส่วนร่วมกับพรรคมากขึ้น ในส่วนของพรรคจะได้รณรงค์ทุกช่องทางให้ประชาชนเข้าเป็นสมาชิกพรรคมีส่วนร่วมกับพรรคมากยิ่งขึ้นต่อไป

วาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการตั้ง กรรมการบริหารพรรค แทนนางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข และนางสาวอรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ ที่ได้ลาออกไปนั้น

 

ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งสมาชิกที่ที่ประชุมใหญ่เลือกสำรองไว้ในตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคสองคนคือ นางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ และนางฮูวัยดียะ พิศสุวรรณ อุเซ็ง ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคแทนตำแหน่งที่ว่างและได้แต่งตั้ง "ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ" เป็นประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจทันสมัย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ครั้งที่1/ 2565 ยังได้มีการพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดแนวทางในการตรวจสอบคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ ที่มี ดร.รัชดา ธนาดิเรก เป็นประธาน ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเห็นชอบในหลักการและส่งให้ฝ่ายกฎหมายพรรคไปดำเนินการพิจารณายกร่างแก้ไขข้อบังคับพรรคต่อไป

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ