ข่าว

รีบใช้ "คนละครึ่งเฟส 4" ก่อนหมดเขตวันนี้ มีผู้ใช้สิทธิครบแล้ว 51%

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เชิญชวนประชาชนรีบใช้ "คนละครึ่งเฟส 4" ก่อนหมดเขตวันนี้ เวลา 23.00 น. พบผู้ใช้สิทธิครบ 1,200 บาท แล้ว 51% ยังไม่ได้เริ่มใช้สิทธิประมาณ 1.2 แสนราย

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้า การใช้จ่ายใน โครงการ "คนละครึ่งเฟส 4" ซึ่งวันนี้ (30 เมษายน 2565) เป็นวันสุดท้าย โดยสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าร่วมโครงการก่อนเวลา 23.00 น.

 

จากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 28 เมษายน 2565 ณ เวลา 23.00 น. โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (ประชาชนกลุ่มเดิมฯ) จำนวน 25.46 ล้านราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 59,667.6 ล้านบาท และมีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (ประชาชนกลุ่มใหม่ฯ) จำนวน 8.05 แสนราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 1,810.20 ล้านบาท รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 26.27 ล้านราย และยอดการใช้จ่ายรวม 61,477.8 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 31,305.7 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 30,172.1 ล้านบาท

 

มียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่ 

ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 25,630.1 ล้านบาท 
ร้านธงฟ้า 10,664.3 ล้านบาท 
ร้าน OTOP 2,812.9 ล้านบาท 
ร้านค้าทั่วไป 21,153.3 ล้านบาท 
ร้านบริการ 1,100.2 ล้านบาท 
กิจการขนส่งสาธารณะ 117 ล้านบาท

 

สำหรับประชาชนที่ได้รับสิทธิทั้งหมด 26.38 ล้านราย เป็นประชาชนกลุ่มเดิมฯ ที่กดยืนยันสิทธิและมีการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 แล้วจำนวน 25.46 ล้านราย จากจำนวนผู้ใช้จ่ายโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จำนวน 26.35 ล้านราย และในส่วนของผู้ประกอบการ มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วม "คนละครึ่งเฟส 4" แล้ว จำนวน 1.36 ล้านราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 2.98 หมื่นราย

 

สำหรับข้อมูลการใช้จ่ายสะสมผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม "คนละครึ่งเฟส 4" มีการใช้จ่ายสะสม 1,827 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 952 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 875 ล้านบาท และในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มใน "คนละครึ่งเฟส 4" ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม มีจำนวน 9.48 หมื่นราย

 

โฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวเน้นย้ำว่า โครงการดังกล่าวจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 30 เมษายน 2565 จึงขอให้ประชาชนที่ยังมีสิทธิเหลืออยู่วางแผนการใช้จ่ายก่อนวันสิ้นสุดโครงการด้วย โดยขณะนี้ "คนละครึ่งเฟส 4" มีจำนวนผู้ใช้สิทธิครบ 1,200 บาท ประมาณ 13.53 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 51 ของผู้ใช้สิทธิทั้งหมด ในขณะที่จำนวนผู้ใช้สิทธิใกล้ครบจำนวน 1,200 บาท ประมาณ 10.77 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 41 ของผู้ใช้สิทธิทั้งหมดและยังมีจำนวนผู้ได้รับสิทธิที่ยังไม่ได้เริ่มใช้สิทธิประมาณ 1.2 แสนราย

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ