ข่าว

ศูนย์จีโนมฯ รับตรวจหาเชื้อ หาก "ตับอักเสบเฉียบพลัน" ระบาดในเด็กไทย

ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ พบเด็กทั่วโลกป่วย "ตับอักเสบเฉียบพลัน" เปิดรับตรวจหาเชื้อ ไวรัส และ จุลชีพ หาก ระบาดในเด็กไทย

ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ. รามาธิบดี เตรียมพร้อมถอดรหัสพันธุกรรม หากเกิดการระบาดขึ้นในประเทศไทย เพื่อตรวจหา ไวรัส หรือ จุลชีพ ที่อาจเป็นสาเหตุให้เด็กทั่วโลกจำนวนหนึ่งในขณะนี้เกิดอาการ "ตับอักเสบเฉียบพลัน" ที่ไม่ทราบสาเหตุ โดยบางรายต้องปลูกถ่ายตับ

 

องค์การอนามัยโลกแถลง ณ วันที่ 21 เม.ย. ว่ามีรายงานเด็กป่วย "ตับอักเสบเฉียบพลัน" โดยไม่ทราบสาเหตุในสหราชอาณาจักร, สหรัฐ, สเปน, อิสราเอล, เดนมาร์ก, ไอร์แลนด์, เนเธอร์แลนด์, อิตาลี, นอร์เวย์, ฝรั่งเศส, โรมาเนีย และเบลเยียม โดยพบว่าในสหราชอาณาจักรเพียงประเทศเดียวพบมากถึง 114 รายจาก 169 ราย ในจำนวนดังกล่าวเป็นเด็กอายุตั้งแต่ 1 เดือนถึง 16 ปี และมีเด็ก 17 คนต้องทำการปลูกถ่ายตับ

 

ทั้งนี้ จากจำนวน 169 ราย มีการตรวจพบอะดีโนไวรัส  สายพันธุ์ 41 (ไวรัสไข้หวัดธรรมดา) ในอย่างน้อย 74 ราย ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ถึง 20 ราย และตรวจพบทั้งเชื้อโควิดและอะดีโนไวรัสร่วมกัน 19 รายแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าไวรัสทั้งสองเคยเป็นสาเหตุให้เกิดอาการตับอักเสบในเด็กมาก่อน แต่ที่ชัดเจนคือตรวจไม่พบไวรัสตับอักเสบ ทัยป์ A, B, C, E, และ D ในเด็กเหล่านี้

 

ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ฯ ให้บริการการตรวจเชื้อไวรัสและจุลชีพโดยเทคโนโลยี NGS ซึ่งให้ความไวสูงกว่าการเพาะเชื้อในห้องปฏิบัติการ สามารถตรวจพบจุลชีพและไวรัสที่ก่อโรคได้มากกว่า 25,000 ชนิดและที่ไม่ก่อโรคอีกเป็นจำนวนมาก (Metagenomics) ในการตรวจเพียงครั้งเดียว ไวรัสหลายชนิดไม่สามารถเพาะเลี้ยงได้ในหลอดทดลอง 

 

ตัวอย่างที่นำมาตรวจเช่น เลือด อุจจาระ ปัสสาวะและสารคัดหลั่งต่างๆ

 

ข่าวที่น่าสนใจ