ข่าว

นายกฯพอใจ "โครงการบรรเทาอุทกภัยหาดใหญ่" คืบหน้า หนุนเศรษฐกิจภาคใต้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พอใจ "โครงการบรรเทาอุทกภัยหาดใหญ่" คืบหน้าร้อยละ 93  ปี 65 แล้วเสร็จ ป้องเมือง –หนุนเศรษฐกิจภาคใต้ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า "โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่" (ระยะที่ 2)  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อป้องกันและลดผลกระทบ "อุทกภัย"

 

หลังเกิด "อุทกภัยครั้งใหญ่" ต่อเนื่อง 3 ครั้งปี 2531, ปี43 ,ปี 53  แต่ละครั้งสร้างความเสียหายต่อ "เศรษฐกิจ" กว่าหมื่นล้านบาทในฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าและการท่องเที่ยวสำคัญในภาคใต้และทรงพระราชทานชื่อให้ไว้ว่า คลองภูมินาถดำริ เมื่อ 12 ต.ค. 2559 มีความหมายว่าเป็นคลองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ขุดขึ้น เป็นคลองที่แทนความห่วงใยของพระองค์ต่อประชาชน

 

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า "โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่" (ระยะที่ 2) เป็นการขุดขยายคลอง ร. 1 ปัจจุบันมีความคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 92 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2565 นี้ 

 

เมื่อแล้วเสร็จสามารถ "ระบายน้ำ"ได้อัตรา 1,200 ลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.)ต่อวินาที เป็นการขยายศักยภาพจากเดิมระบายน้ำได้ 465 ลบ.ม.ต่อวินาที  เมื่อรวมกับการระบายน้ำในคลองอู่ตะเภา 465 ลบ.ม.ต่อวินาที ทำให้ศักยภาพการระบายน้ำในภาพรวมเมืองหาดใหญ่อยู่ที่ 1,665 ลบ.ม.ต่อวินาที

นายกฯพอใจ "โครงการบรรเทาอุทกภัยหาดใหญ่" คืบหน้า หนุนเศรษฐกิจภาคใต้

 

นอกจากนั้นยังได้มีการก่อสร้างประตูระบายน้ำเพื่อกักเก็บน้ำสำรองสำหรับผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตรในฤดูแล้ง คลองมีระยะทาง  21.34 กิโลเมตร สามารถกักเก็บน้ำได้ความจุ 5 ล้านลบ.ม.

 

นอกจากนั้นที่ผ่านมาแม้งานไม่แล้วเสร็จในช่วงปี2561 ยังสามารถช่วยระบายน้ำหลากได้ในอัตรา 1,000 ลบ.ม.ต่อวินาที ทำให้ "หาดใหญ่" รอดจากอุทกภัยและในช่วงเวลานับแต่ปี 53 ยังไม่เกิดอุทกภัยในหาดใหญ่

นายกฯพอใจ "โครงการบรรเทาอุทกภัยหาดใหญ่" คืบหน้า หนุนเศรษฐกิจภาคใต้

 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ตรวจเยี่ยมโครงการ ซึ่งทุกฝ่ายพอใจที่ผลดำเนินการเป็นไปตามแผน รวมถึงเป็นแหล่งน้ำสำรองได้อีกด้วย  ทั้งนี้นายกฯสอบถามถึงศักยภาพระบบ "ระบายน้ำ" ที่ใช้เกณฑ์ปริมาณน้ำปี 53  ซึ่งมีปริมาณน้ำหลากอยู่ที่ 1,200  ลบ.ม.ต่อวินาที  ซึ่งนายกฯฝากย้ำว่าต้องสร้างความเข้าใจกับประชาชนว่าโครงการจะช่วยเหลือและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไร  นายกฯพอใจ "โครงการบรรเทาอุทกภัยหาดใหญ่" คืบหน้า หนุนเศรษฐกิจภาคใต้

 

รวมถึงสภาพอากาศแปรปรวนที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้แต่โครงการจะช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดและเมื่อไม่เกิดอุทกภัยจะทำให้รัฐประหยัดงบการช่วยเหลือน้ำท่วมมาเป็นการช่วยในเรื่องการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคหรือโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนทุกคน เช่นการสร้างคลองหรือระบบกระจายน้ำตามข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่ 

 

 

 

นายกฯพอใจ "โครงการบรรเทาอุทกภัยหาดใหญ่" คืบหน้า หนุนเศรษฐกิจภาคใต้

 

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวว่าตั้งแต่ปี 53 เป็นต้นมาเมื่อมีโครงการขยายคลอง ร.1 และการบริหารจัดการน้ำทั้งกรมชลประทานร่วมกับกรมเจ้าท่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วยกันทำให้ 12 ปีที่ผ่านมายังไม่เคยมีน้ำท่วมใน "เมืองหาดใหญ่" ซึ่งคนหาดใหญ่และคนในพื้นที่ใกล้เคียงต้องขอบคุณรัฐบาลที่ผลักดันโครงการ รวมถึงการเข้มงวดในการเดินหน้าโครงการให้แล้วเสร็จทั้งนายกรัฐมนตรี รมว.เกษตรและสหกรณ์ ที่มาติดตามต่อเนื่อง

 

ตัวเมืองหาดใหญ่เกิดอุทกภัยใหญ่ 3 ครั้งในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา ทุกรอบ 10 ปี โดยครั้งใหญ่ปี 2531 มีปริมาณน้ำท่า 839 ลบ.ม.ต่อวินาทีเกิดอุทกภัยสร้างความเสียหาย 4,000 ล้านบาท ต่อมาปี 43 มีปริมาณน้ำท่า 970 ลบ.ม.ต่อวินาทีสร้างความเสียหายกว่า 14,000 ล้านบาท และปี 53 มีปริมาณน้ำท่าผ่านเมืองหาดใหญ่ 1,623 ลบ.ม.ต่อวินาทีท่วมเพียง 2   วันแต่เสียหายกว่า 10,000 ล้านบาท 

 

สำหรับโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) เป็นการปรับปรุงคลองภูมินาถดำริ หรือคลองระบายน้ำ ร.1 ความยาว 21.34 กิโลเมตร รวมทั้งการก่อสร้างประตูระบายน้ำ(ปตร.)หน้าควน 2 และปตร.บางหยี 2 พร้อมสถานีสูบน้ำบางหยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำได้เพิ่มขึ้น  ทำให้ระบายน้ำเพิ่มจาก  อัตรา 465 ลบ.ม./วินาที  เป็น 1,200 ลบ.ม./วินาที และเมื่อรวมกับคลองอู่ตะเภาที่ระบายได้ในอัตรา 465 ลบ.ม./วินาที ทำให้มีศักยภาพในการระบายน้ำได้สูงสุดรวมกัน1,665 ลบ.ม./วินาที 

 

ส่วนการก่อสร้างประตูระบายน้ำหน้าควน 2 ซึ่งอยู่บริเวณปากคลองระบายน้ำ ร.1 ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถใช้บริหารจัดการน้ำด้วยการเปิด-ปิดบานระบายน้ำ เพื่อควบคุมปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่คลองระบายน้ำ ร.1 ได้แล้ว ส่วนประตูระบายน้ำบางหยี 2 พร้อมสถานีสูบน้ำ ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จเช่นกัน หากงานก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ทั้งโครงการ จะช่วยเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากได้ 1,200 ลบ.ม./วินาที

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด