ข่าว

"ฝ่ายค้าน" ยกข้อกล่าวหาเดิม "อภิปรายไม่ไว้วางใจ" หลังผ่านกฎหมายลูก

"ฝ่ายค้าน" เล็ง "อภิปรายไม่ไว้วางใจ" รายบุคคล หลังกฎหมายลูกผ่าน หวั่น เกิดmางทางตันทางการเมืองหาก "ยุบสภา" ก่อน

ประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมาและเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการประชุมแกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้านว่า ที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้าน ซึ่งนำโดย นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร นายภูมิธรรม เวชยชัย กรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทย และตัวแนพรรคร่วมฝ่ายค้าน ได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมการเสนอญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 151 โดยที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า การยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ เป็นการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ซึ่งขณะนี้แต่ละพรรคได้รวบรวมข้อมูลและเตรียมความพร้อมทั้งประเด็นการอภิปราย เอกสารและหลักฐานเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการยื่นญัตติให้เร็วที่สุด ซึ่งเวลาที่เหมาะสมคือ ภายหลังจากการพิจารณากฎหมายลูก หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองและร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ผ่านการพิจารณาของรัฐสภา ในวาระที่ 3 แล้ว

\"ฝ่ายค้าน\" ยกข้อกล่าวหาเดิม \"อภิปรายไม่ไว้วางใจ\" หลังผ่านกฎหมายลูก

เนื่องจากเล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีกฏหมายลูกสำหรับใช้ในการเลือกตั้งเมื่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ตัดสินใจยุบสภาหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ เพราะหากการยุบสภาเกิดขึ้นก่อนที่กฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับจะแล้วเสร็จ อาจทำให้เกิดทางตันทางการเมืองหรือเดดล็อก

โดยที่ประชุมก็ได้มอบหมายให้ นายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย เป็นผู้ยกร่างญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้เพื่อนำเสนอที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อพิจารณาต่อไป

สำหรับข้อสรุปร่วมกันในกรอบเนื้อหาการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ยังเป็นข้อกล่าวหาที่เคยใช้อภิปรายมาแล้วหลายครั้ง โดยมุ่งเน้นไปที่ความผิดพลาดล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา   /จงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฏหมาย ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม /การทุจริตต่อหน้าที่ เอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง / ไม่ปฎิบัติตามนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภา / การละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน และ การทำลายประชาธิปไตย และระบบรัฐสภา

ข่าวยอดนิยม