ข่าว

ไป "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม." และ ส.ก. หน่วยเลือกตั้งไหน ตรวจสอบรายชื่อ ที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ช่องทาง "ตรวจสอบรายชื่อ" ผู้มีสิทธิ "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม." และ ส.ก. เช็กได้ทั้งรายชื่อ และหน่วยเลือกตั้งที่ต้องไปใช้สิทธิ

เปิดขั้นตอน "ตรวจสอบรายชื่อ" ผู้สิทธิเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯ กทม." และ ส.ก. โดยหากพบว่า ตนเองไม่มีชื่อ หรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตน ไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านโดยไม่ได้อาศัยอยู่จริง ให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อขอเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 


คลิกลิงก์ "ตรวจสอบรายชื่อ" ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผ่านทางเว็บไซต์ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/#/  

ไป \"เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.\" และ ส.ก. หน่วยเลือกตั้งไหน ตรวจสอบรายชื่อ ที่นี่

ไป \"เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.\" และ ส.ก. หน่วยเลือกตั้งไหน ตรวจสอบรายชื่อ ที่นี่

ทั้งนี้ การเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯ กทม." และ ส.ก. จะมีขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00-17.00 น. หากไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ ต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนและหลังวันเลือกตั้ง 7 วันคือ ก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันที่ 15-21 พฤษภาคม 2565 และหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่ 23-29 พฤษภาคม 2565

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ