ข่าว

อิตาเลียนไทย เรียกร้อง แจงคำอุทธรณ์ขยาย "โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์" ฟังขึ้น

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ปลุกยักษ์หลับ อิตาเลียนไทย เรียกร้อง กปน. แจงคำอุทธรณ์ขยาย "โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์" กรณีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ชี้ ฟังขึ้น ข้องใจไม่เป็นไปตามหลักวิศวกรรมประปา

นายดนัย ภูมิวัฒน์ รองประธานบริหารกลุ่มงานระบบจ่ายน้ำและสาธารณปโภค บริษัท อิตาเลียน ไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ กค(กอร.) 0405.5/14496 แจ้งผลการอุทธรณ์กรณีการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตาม "ประกาศ กปน." และเอกสารรายชื่อผู้ชนะประมูลงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่ "โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์" ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา GE-MS5/6-9 ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (c-bidding) มายังผู้ว่าการการประปานครหลวง หรือ "กปน." โดยระบุว่า การอุทธรณ์ฟังขึ้น และมีผลต่อการจัดซื้อและจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญ

 

ในกรณีดังกล่าวนี้ทาง ITD ซึ่งเป็นบริษัทที่ชนะการประมูลในครั้งนี้อย่างถูกต้อง จึงมีความข้องใจการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์ โดยเห็นว่าไม่เป็นไปตามหลักวิศวกรรมประปา ดังนั้น จึงกำลังพิจารณาว่า อาจจำเป็นที่ต้องใช้สิทธิ์ในการร้องให้มีการตรวจสอบจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หากพบว่าเป็นการใช้ดุลยพินิจโดยไม่สุจริต จะมีการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป เพื่อรักษาชื่อเสียงของบริษัทเพราะอาจจะเป็นการใช้ดุลยพินิจที่ไม่ถูกต้อง และไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้แบบมีนัยสำคัญตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง พ.ร.บ.60
 

อิตาเลียนไทย เรียกร้อง แจงคำอุทธรณ์ขยาย "โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์" ฟังขึ้น

 

ทั้งนี้เงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 2.11 การประปานครหลวง กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างระบบตกตะกอนและ ระบบกรองน้ำสำหรับระบบผลิตน้ำประปา พร้อมงานที่เกี่ยวข้องขนาดไม่น้อยกว่า 100,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อวันในสัญญาเดียวกันวงเงินไม่น้อยกว่า 300,000,000 บาท ตามเงื่อนไขนี้ไม่สามารถตีความทางภาษาหรือทางเลี่ยงคำได้ เนื่องจากเป็นหลักสากลใช้กันทั้งในประเทศและต่างประเทศ และทางบริษัทยังเชื่ออีกว่า ทุกบริษัทที่เข้ายื่นเสนอราคา มีความรู้ด้านวิศวกรรมประปาอย่างสูง

 

สรุปคือ คำวินิจฉัยถูกต้องตามหลักวิศวกรรมประปาหรือไม่ที่ผู้ใช้ดุลยพินิจอาจจะไม่มีความรู้หรืออาจจะไม่รู้และไม่เข้าใจระบบการผลิตน้ำประปา ไปตีความเรื่องน้ำสูญเสียและทำให้สังคมเข้าใจผิด

 

สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ ITD มีข้อสังเกตุ ดังนี้

 

1.ระบบผลิตน้ำประปาตามข้อกำหนดการประปานครหลวง ต้องไม่รวมน้ำสูญเสีย ไม่ใช่ดุลยพินิจแต่เป็น "หลักวิศวกรรมประปา" ที่สำคัญด้วยประเทศไทยพัฒนามามากแล้ว ไม่ใช่ต้องเทียบเคียงหรือสมมุติเอาเองว่า กำหนดให้ครบ เพราะองค์ความรู้นี้เผยแพร่อย่างกว้างขวาง

 

 

2.หากดูตามหลักวิศวกรรมประปาทางการประปานครหลวง ไม่ได้ใช้ดุลยพินิจที่ผิดพลาดแต่ใช้หลักวิศวกรรมประปาที่เป็นมาตรฐานทั้งในประเทศ ต่างประเทศ

 

ดังนั้นตามข้อกำหนด TOR ข้อ 2.11 การประปานครหลวงกำหนดให้ผู้อื่น ข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างระบบตกตะกอนและระบบกรองน้ำสำหรับระบบผลิตน้ำประปา พร้อมงานที่เกี่ยวข้องขนาดไม่น้อยกว่า 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในสัญญาเดียวกันวงเงินไม่น้อยกว่า 300,000,000 บาทนั้น ถูกต้องโดยไม่ต้องตีความและบริษัทที่ยื่นเสนอทุกราย ก็มีความเชี่ยวชาญในระบบผลิตประปาและรู้โดยสามัญสานึกอยู่แล้วว่าหลัก "วิศวกรรมประปา" ที่ถูกต้องคืออะไร

 

3.ถ้าเอกสารคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ สามารถใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงได้ในอนาคตว่า ระบบผลิตน้ำประปารวมน้ำสูญเสียนั้น หมายความว่า งานก่อสร้างขยายกำลังผลิตน้ำที่ "โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์" ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ผู้รับเหมาที่ได้งานนี้สามารถใช้เอกสารคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในการต่อรองในชั้นศาล เพราะว่า น้ำสูญเสีย คือข้อกำหนดรวมในระบบผลิตน้ำประปา ถ้าเช่นนั้นไม่เท่ากับว่า การประปานครหลวง จะต้องรับงานก่อสร้างที่ผลิตน้ำประปาออกมาเป็นน้ำคลองให้ประชาชนใช้กัน ใช่หรือไม่

 

4.ขอให้การประปานครหลวงใช้ดุลยพินิจให้ถูกต้อง ตามที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองได้กล่าวไว้ อย่าทำให้การประปานครหลวงต้องเสียหาย มิฉะนั้นแล้ว ประชาชนจะไม่ได้น้ำประปามาใช้

 

5.โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ต้องใช้ผู้มีประสบการณ์และแบบที่ออกมานั้น เป็นเทคโนโลยีทันสมัยมากจึงต้องใช้ผู้ชำนาญการ ไม่ใช่งานก่อสร้างทั่วไป ซึ่งทาง ITD มีความพร้อมทุกด้าน

 

6.ขอให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ทบทวนมติแก้ไขใหม่ให้ถูกต้องอย่าใช้ดุลยพินิจที่ผิดต่อหลักวิศวกรรมและมาตราฐานที่คงไว้ซึ่งความถูกต้อง 

 

7.ขอให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ใช้ดุลยพินิจด้วยความสุจริต โดยรอบคอบ และควรเชิญการประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อมาร่วมแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนี้

 

ดังนั้น ITD ขอเรียกร้องให้ กปน.ออกมาชี้แจงข้อเท็จริงว่า การยื่นอุทธรณ์นั้น กปน.ได้ทำเอกสารชี้แจงไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ถูกต้องครบถ้วน ตามหลักวิศวกรรมประปาเพื่อประกอบการพิจารณาโดยสุจริตอย่างแท้จริง
 

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด