ข่าว

กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วม NECTEC ACE 2022 และพัฒนา "นวัตกรรมเกษตร"

กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วม NECTEC ACE 2022 และพัฒนา "นวัตกรรมเกษตร"
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมส่งเสริมการเกษตรตอบรับเนคเทคเข้าร่วม NECTEC ACE 2022 และพัฒนา "นวัตกรรมเกษตร" ที่จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรทั่วประเทศ

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ กรมส่งเสริมการเกษตรและศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ "เนคเทค" ได้จัดให้มีการประชุม Executive meeting  ผ่านระบบการประชุมทางไกล (CiscoWebEx) ขึ้น โดยผู้เข้าร่วมประชุมฝ่ายเนคเทค ได้แก่  ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

 

ขณะที่ส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากกอง/สำนักส่วนกลางของกรมส่งเสริมการเกษตร รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นพันธมิตรกับเนคเทคในการจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทคประจำปี2565 หรือ NECTEC ACE 2022 และหารือเพื่อสร้างความร่วมมือพัฒนา "นวัตกรรมการเกษตร" ที่จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรทั่วประเทศ

กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วม NECTEC ACE 2022 และพัฒนา "นวัตกรรมเกษตร"

 

ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับทราบและเห็นชอบในหลักการและรูปแบบการจัดงาน NECTEC-ACE 2022 พร้อมทั้งยินดีเข้าร่วมเป็นพันธมิตรในการจัดงานฯ ดังกล่าว โดยกรมส่งเสริมการเกษตร จะมุ่งเน้นประเด็นความร่วมมือของกรมส่งเสริมการเกษตรและเนคเทคในการทำงานด้านวิชาการและผลงานวิจัย การดำเนินงานร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงานที่ผ่านมา ได้แก่ เทคโนโลยี HandySense FAARMIS และอื่น ๆ สำหรับการนำเสนอการดำเนินงานของกรมส่งเสริมเกษตรด้านต่าง ๆ

กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วม NECTEC ACE 2022 และพัฒนา "นวัตกรรมเกษตร"

 

ในส่วนความร่วมมือการพัฒนา "นวัตกรรมการเกษตร" กรมส่งเสริมการเกษตรเห็นชอบตามความร่วมมือการพัฒนา "นวัตกรรมการเกษตร" ของเนคเทค และพร้อมให้ความร่วมมือพัฒนาและดำเนินการต่อยอดการนำใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีต่อไป  นายเข้มแข็ง กล่าว

ด้าน  ดร. พรพรหม อธีตนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เนคเทค กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงาน NECTEC ACE 202) มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ในสาขาการเกษตร การส่งเสริมและผลักดันการนำผลงานวิจัยไปสู่การใช้งานได้จริงสำหรับภาครัฐ ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษานำไปสู่การสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในระดับประเทศได้อย่างยั่งยืน

 

และเพื่อสร้างเวทีสำหรับการนำเสนอ การอภิปราย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างภาครัฐ ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน 2565  ภายใต้แนวคิด  Digital Technology for Sustainable Agriculture ฐานรากเทคโนโลยีดิจิทัล ขับเคลื่อนเกษตรไทยสู่ความยั่งยืน

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด