ข่าว

ฤดูกาล "หมอนทอง" ดีเลิศ ดีเยี่ยม Zero COVID เพิ่มศักยภาพการส่งออก

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

โชว์ทีเด็ด "ทุเรียนน้ำกร่อย" ของดีจากแปลงใหญ่ทุเรียน จ.จันทบุรี ใส่ใจตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต ไปถึงความพิถีพิถันในการเก็บเกี่ยว

ที่จังหวัดจันทบุรี วันนี้ ( 25 เม.ย.65) ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นแปลงใหญ่ทุเรียนวังโตนด สวนทุเรียนน้ำกร่อย อำเภอนายายอาม เปิดฤดูกาลหมอนทองภาคตะวันออก ดีเลิศที่คุณภาพ ดีเยี่ยมเพื่อส่งออก "Eastern Monthong Best Quality 
 

 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ช่วงนี้เป็นฤดูกาลผลไม้ของภาคตะวันออก ซึ่งจะมีผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะทุเรียน ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีความห่วงใยในผลกระทบที่จะเกิดขึ้น กรณีของ COVID - 19 และ ปัญหาทุเรียนอ่อน

 

 

ฤดูกาล "หมอนทอง" ดีเลิศ ดีเยี่ยม Zero COVID  เพิ่มศักยภาพการส่งออก

 

จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - 19 ระดับสวนเกษตรกร และ มาตรการควบคุมป้องกันแก้ไขทุเรียนอ่อนภาคตะวันออกปี 2565 ระดับสวนเกษตรกร ให้เป็นมาตรฐาน ทุกสวนผลไม้ส่งออกได้ยึดถือปฏิบัติ และเป็นแนวทางให้ทุกฝ่ายได้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้มาตรการเตรียมความพร้อมรองรับผลผลิตทุเรียนภาคตะวันออกปี 2565

 

ที่เน้นให้การส่งออกผลไม้ต้อง Zero COVID และไม่มีปัญหาทุเรียนอ่อน เพิ่มศักยภาพการส่งออก สร้างความเชื่อมั่นสู่ผู้บริโภคในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีน ที่เป็นตลาดส่งออกหลัก ซึ่งในฤดูกาลผลไม้ปีนี้ จีนในฐานะประเทศคู่ค้าสำคัญของผลไม้ของภาคตะวันออกได้กำหนดไว้ว่าต้องตรวจไม่พบเชื้อ COVID -19 ทั้งในคน ผลไม้ และองค์ประกอบอื่นในการขนส่ง เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

ฤดูกาล "หมอนทอง" ดีเลิศ ดีเยี่ยม Zero COVID  เพิ่มศักยภาพการส่งออก

 

 

ฤดูกาล "หมอนทอง" ดีเลิศ ดีเยี่ยม Zero COVID  เพิ่มศักยภาพการส่งออก

 

สำหรับกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน ม.14 ต.นายายอาม อ.นายายอาม เป็นหนึ่งในกลุ่มเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ ภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเกษตรกรสมาชิก 47 ราย ยกระดับสู่ Smart Farmer เน้นการผลิตทุเรียนคุณภาพตรงกับที่ตลาดต้องการ มีความโดดเด่นในการเป็นแหล่งผลิต ทุเรียนน้ำกร่อย ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ผลไม้ไทยของจังหวัดจันทบุรี

 

ด้วยการใช้เทคนิคการจัดการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ทุเรียนที่ปลูก ประกอบด้วย หมอนทอง พวงมณี นกกระจิบ ก้านยาว ชะนี นวลทองจันท์ เป็นต้น สามารถเจริญเติบโตได้ดี และให้รสชาติแตกต่าง โดยเนื้อทุเรียนมีสีเหลืองอมส้ม เนื้อเนียนหวาน มีกลิ่นหอมอ่อนๆ เปลือกเขียวเข้ม หนามแหลมคม

 

นางสาวบุษบา นาคพิพัฒน์ ประธานแปลงใหญ่ทุเรียน ม.14 ต.นายายอาม บอกด้วยว่า การผลิตทุเรียนน้ำกร่อยคุณภาพออกสู่ผู้บริโภค เป็นเป้าหมายสำคัญ โดยเน้นตัดเฉพาะทุเรียนแก่ที่มีอายุประมาณ 120-135 วันเท่านั้น ซึ่งจากการที่ใส่ใจตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต ไปถึงความพิถีพิถันในการเก็บเกี่ยว จนเป็นที่มาของคำว่า ทุเรียนน้ำกร่อย อร่อยสุดๆ และช่วงนี้ได้เริ่มตัดทุเรียนส่งจำหน่ายให้กับลูกค้าประจำที่มากกว่า 10 จังหวัดรวมถึงลูกค้าที่สั่งซื้อผ่านทางออนไลน์

 

ส่วนที่มาของ "ทุเรียนน้ำกร่อย" นั้น เนื่องจากสวนทุเรียนในพื้นที่ 12 ไร่ อยู่ในพื้นที่น้ำกร่อย ด้วยอยู่ห่างจากทะเลประมาณ 3 กิโลเมตร  ทำให้ในช่วงแรกของการปลูกทุเรียนพบปัญหาทุเรียนเกิดอาการใบไหม้ และหากเป็นช่วงที่น้ำเค็มมากใบจะร่วงหมดทั้งต้น จึงได้คิดค้นเทคนิคการจัดการจนประสบความสำเร็จ เช่น การใช้เทคนิคตรวจวัดน้ำเค็ม โดยเฉพาะในช่วงเดือน 4 เดือน 5
น้ำทะเลจะหนุนเข้ามาในสวน

 

ช่วงนี้จึงต้องเฝ้าติดตามเป็นพิเศษ นอกจากนี้เทคนิคการสูบน้ำจากส่วนบนสุดของบ่อเก็บน้ำ ซึ่งมีสภาพจืด และต้องรดน้ำในช่วงกลางคืนเท่านั้น อีกเทคนิคคือ การใช้ธรรมชาติรักษาธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช เน้นการตัดด้วยแรงงานคนแทน เป็นต้น

 

ฤดูกาล "หมอนทอง" ดีเลิศ ดีเยี่ยม Zero COVID  เพิ่มศักยภาพการส่งออก

 

ณฐพล ศิริวงษ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.จันทบุรี 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ