ข่าว

ข้อบังคับพรรค "ปชป." อาจทำ"จุรินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์" ตกเก้าอี้หัวหน้าพรรค

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ระส่ำหนัก พรรค "ปชป." ข้อบังคับพรรคระบุหากกรรมการบริหาร ลาออกเกินครึ่ง "จุรินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์" พ้นเก้าอี้หัวหน้าพรรคด้วย

สมชัยศรีสุทธิยากร อดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟสต์บุ๊คมีเนื้อหาว่า
ข้อบังคับพรรคประชาธิปัตย์ ข้อที่ 37(3) ระบุว่า กรรมการบริหารพรรคทั้งคณะ
(รวมหัวหน้าพรรคจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์) พ้นตำแหน่งทั้งคณะเมื่อตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคว่างลงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมด  วันนี้ อาจได้เห็นหรือไม่

ข้อบังคับพรรค "ปชป." อาจทำ"จุรินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์" ตกเก้าอี้หัวหน้าพรรค

เปิดรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ จํานวนทั้งสิ้น 37คน

1. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค
2. นายนราพัฒน์ แก้วทอง รองหัวหน้าพรรค
3. นายไชยยศ จิรเมธากร รองหัวหน้าพรรค
4. นายสาธิต ปิตุเตชะ รองหัวหน้าพรรค
5. นายเดชอิศม์ ขาวทอง รองหัวหน้าพรรค
6. นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค
7. นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรค
8. นายสามารถ ราชพลสิทธิ์ รองหัวหน้าพรรค
9. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รองหัวหน้าพรรค
10. นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรค
11. นายกนก วงษ์ตระหง่าน รองหัวหน้าพรรค (ลาออก)
12. นายสรรเสริญ สมะลาภา รองหัวหน้าพรรค
13. นายอัศวิน วิภูศิริ รองหัวหน้าพรรค
14. นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรค  (ลาออก)
15. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค

16. นางสาวจิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร รองเลขาธิการพรรค
17. นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ รองเลขาธิการพรรค
18. นายชัยชนะ เดชเดโช รองเลขาธิการพรรค
19. นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ รองเลขาธิการพรรค
20. นายธนา ชีรวินิจ รองเลขาธิการพรรค
21. พันโท สินธพ แก้วพิจิตร รองเลขาธิการพรรค
22. นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ เหรัญญิกพรรค
23. นายวิรัช ร่มเย็น นายทะเบียนสมาชิกพรรค
24. นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรค
25. นางขนิษฐา นิภาเกษม กรรมการบริหารพรรค
26. นางกษมา วงศ์ศิริ กรรมการบริหารพรรค
27. นายชวลิต รัตนสุทธิกุล กรรมการบริหารพรรค
28. นายถนอมศักดิ์ แป๊ะเส้ง กรรมการบริหารพรรค
29. นายทวีโชค อ๊อกกังวาล กรรมการบริหารพรรค
30. นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ กรรมการบริหารพรรค
31. นางสุพัชรี ธรรมเพชร กรรมการบริหารพรรค
32. นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล กรรมการบริหารพรรค
33. นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ กรรมการบริหารพรรค
34. นางสาวรัชดา ธนาดิเรก กรรมการบริหารพรรค
35. นางสาวพิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล กรรมการบริหารพรรค
36. นางสาวอรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ กรรมการบริหารพรรค
37. นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข กรรมการบริหารพรรค (ลาออก)

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ