ข่าว

เลื่อน "ภาคิน สมมิตรธนกุล" เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พปชร. แทน วิเชียร ชวลิต ลาออก

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎรให้ "ภาคิน สมมิตรธนกุล" เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐแทน วิเชียร ชวลิต ที่ลาออก

เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา"เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎรเรื่องให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง


โดยมีใจความว่า ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลง ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้ประกาศให้ "นายวิเชียร ชวลิต" ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐลำดับที่ ๑๗ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


บัดนี้ นายวิเชียร ชวลิต ได้มีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ "นายวิเชียร ชวลิต" สิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๐๑ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

 

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๕ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน คือ "นายภาคิน สมมิตรธนกุล" บัญชีรายชื่อลำดับที่   ๒๖  

 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

 

ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร
 

เลื่อน "ภาคิน สมมิตรธนกุล" เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พปชร. แทน วิเชียร ชวลิต ลาออก

ก่อนหน้านี้ "นายวิเชียร ชวลิต" ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า การลาออกจากตำแหน่ง ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ เนื่องจากตนเป็นผู้หนึ่งที่ร่วมก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐมาต่อมาพรรคมีการเปลี่ยนแปลงไปจนไม่สามารถทำตามอุดมการณ์ที่มุ่งหวังได้ จึงต้องมองหาพรรคการเมืองที่มีจุดยืนและอุดมการณ์ที่ตรงกัน 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ