ข่าว

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สรุปตัวเลขผู้โดยสารช่วง "สงกรานต์ 65"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปรียบเทียบกับจำนวน "เที่ยวบิน" ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว พบว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.23 แบ่งเป็น เที่ยวบินระหว่างประเทศ 2,634 เที่ยวบิน และเที่ยวบินภายในประเทศ 2,856 เที่ยวบิน

วันที่ 20 เม.ย 65 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เผยผลการดำเนินการแก้ไขความคับคั่งของผู้โดยสารขาเข้าระหว่าง ประเทศภายหลังรัฐบาลผ่อนปรนมาตรการการเดินทางเข้าประเทศ ผู้โดยสารได้รับความสะดวกมากขึ้น ขณะที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 9 - 18 เมษายน 2565 (รวม 10 วัน) มีผู้ใช้บริการ กว่า 5.8 แสนคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 119.10 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สรุปตัวเลขผู้โดยสารช่วง "สงกรานต์ 65"

 

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า จากการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงประจำท่าอากาศยาน (EOC) การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย (ททท.) และผู้ประกอบการโรงแรมและท่องเที่ยว ดำเนินการแก้ไขปัญหาความแออัด ณ จุดนัดหมายระหว่างผู้โดยสารกับโรงแรม บริเวณพื้นที่โถงผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ

 

โดยมีการเปิดช่องทางออก และติดตั้งเคาน์เตอร์ให้บริการของโรงแรมเพิ่มขึ้น และ ททท. ยังได้จัดทำ QR Code ให้ผู้โดยสารสแกน ณ จุดรับกระเป๋าเพื่อตรวจสอบหมายเลขเคาน์เตอร์ให้บริการของโรงแรมที่ได้สำรองห้องพักไว้ เพื่อลดเวลาการค้นหา ระหว่างผู้โดยสารกับตัวแทนโรงแรม ซึ่งมีเป็นจำนวนมากกว่า 700 โรงแรมนั้น พบว่า สามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารพบกับตัวแทนโรงแรมได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และดำเนินการให้เรียบร้อยภายใน 15 นาที นับตั้งแต่นักท่องเที่ยวมาถึงหน้าเคาน์เตอร์โรงแรมจนถึงขึ้นรถออกจากอาคารผู้โดยสาร

 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สรุปตัวเลขผู้โดยสารช่วง "สงกรานต์ 65"

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สรุปตัวเลขผู้โดยสารช่วง "สงกรานต์ 65"

 

สำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 9 - 18 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีผู้โดยสารมาใช้บริการในช่วงดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 585,075 คน หรือเฉลี่ยวันละ 45,006 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนผู้โดยสารในช่วงเดียวกันของปี 2564

 

พบว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 119.10 แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 244,337 คน (ขาออก 115,436 คน ขาเข้า 123,215 คน ผ่าน 5,686 คน) และผู้โดยสารภายในประเทศ 340,738 คน (ขาออก 169,206 คน ขาเข้า 170,703 คน ผ่าน 829 คน)

 

โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีผู้โดยสารใช้บริการสูงสุดในวันที่ 17 เมษายน 2565 เป็นจำนวน 65,327 คน ในส่วนของเที่ยวบินนั้น มีจำนวนทั้งสิ้น 5,490 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 422 เที่ยวบิน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเที่ยวบินในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

 

พบว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.23 แบ่งเป็น เที่ยวบินระหว่างประเทศ 2,634 เที่ยวบิน และเที่ยวบินภายในประเทศ 2,856 เที่ยวบิน

 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สรุปตัวเลขผู้โดยสารช่วง "สงกรานต์ 65"

 

สุรศักดิ์ คงสินธ์ -ธนวัต นาคขำ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สมุทรปราการ 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด