ข่าว

กรมชลฯ จับมือปชช. "บริหารแผนน้ำแล้ง" สำเร็จ แม้ปลูกเกินแผนเกือบเท่าตัว

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมชลประทาน จับมือประชาชน "บริหารแผนน้ำแล้ง" ปีเพาะปลูก2564/65 สำเร็จ แม้มีการปลูกเกินแผนเพาะปลูกที่วางไว้เกือบเท่าตัวจากสถานการณ์โควิด 19 ประชาชนกลับภูมิลำเนาและทำอาชีพเกษตรเพิ่มมากขึ้น

"แผนบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง" ปีเพาะปลูก2564/65 เริ่ม 1 พ.ย.64 จะครบกำหนด 30 เม.ย.65 โดยแต่ละปีจะมีการวางแผนเพาะปลูกของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน ซึ่งในปีนี้จากสถานการณ์โควิด 19ประชาชนกลับภูมิลำเนาและทำอาชีพเกษตรเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อการปลูกข้าวนาปรังในปีนี้ที่เกินแผนส่งเสริมเท่าตัว แต่ทางกลับกันพบว่ามีการใช้น้ำเกินแผนไปเล็กน้อยประมาณร้อยละ 1-2 เท่านั้น

 

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลประทานพอใจกับผลสัมฤทธิ์ของผล "การบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง" ปี 2564/65   เนื่องจากมีการใช้น้ำเกินแผนประมาณร้อยละ 1-2 ของแผนที่วางไว้เท่านั้นซึ่งไม่ส่งผลต่อปริมาณน้ำสำรองแต่อย่างใด  

 

ในขณะที่การเพาะปลูกเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากแผนที่วางไว้ โดยทั่วประเทศกำหนดแผน 6.41 ล้านไร่ มีการปลูกจริง 8.07 ล้านไร่หรือร้อยละ 125.75 ปัจจุบันเก็บเกี่ยวแล้ว 3.96ล้านไร่  จึงถือเป็นความสำเร็จจากความร่วมมือของภาคประชาชน เกษตรกร ผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองท้องถิ่น รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้ใช้น้ำอย่างยอดเยี่ยมที่ได้ร่วมกันประหยัดน้ำในการทำการเกษตรจนทำให้ผลการใช้น้ำออกตามที่กล่าว

 

ในการบริหารน้ำครั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตาม "แผนฤดูแล้ง" ที่คณะกรรมการนโยบายน้ำแห่งชาติ(กนช.)กำหนด และให้มีการใช้แหล่งน้ำในแก้มลิงที่กักเก็บไว้หรือใช้น้ำในพื้นที่เป็นสำคัญ ขณะที่น้ำจากเขื่อนที่ระบายออกมานั้นได้ขอให้เกษตรกรใช้ตามรอบเวรที่หารือร่วมกันจากความร่วมมือครั้งนี้จะเห็นว่าการเกษตรปีนี้ไม่ขาดแคลนน้ำแม่น้ำทุกสายไม่มีปัญหาน้ำเค็มซึ่ง ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้ย้ำให้ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่อย่าให้ผลผลิตเสียหายเพราะเกษตรกรเป็นพี่น้องในครอบครัวเดียวกัน

กรมชลฯ จับมือปชช. "บริหารแผนน้ำแล้ง" สำเร็จ แม้ปลูกเกินแผนเกือบเท่าตัว

 

สำหรับผลการจัดสรรน้ำ "ฤดูแล้ง" ปี2564/2565( 30 พ.ย.64-30 เม.ย. 65) และผลการปลูกข้าวนาปรัง ณ วันที่ 18 เม.ย. 65 พบว่า จากปริมาณน้ำตามแผนที่จะจัดสรร 22,280  ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) มีการจัดสรรน้ำเพื่อการเพาะปลูกไปแล้ว 21,137 ล้านลบ.ม.หรือร้อยละ 95 ของแผนคงเหลือปริมาณตามแผนอีก 1,143 ล้านลบ.ม.

กรมชลฯ จับมือปชช. "บริหารแผนน้ำแล้ง" สำเร็จ แม้ปลูกเกินแผนเกือบเท่าตัว

 

โดยลุ่มเจ้าพระยามีแผนจัดสรรน้ำ5,700 ล้าน ลบ.ม. มีการจัดสรรแล้ว 5,840 ล้าน ลบ.ม.หรือร้อยละ 102  ลุ่มน้ำแม่กลองแผนจัดสรร 5,500 ล้าน ลบ.ม. มีการจัดสรรแล้ว3,356 ล้าน ลบ.ม.หรือร้อยละ 61 คงเหลือปริมาณน้ำที่ต้องจัดสรรอีก 2,144 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 39   

กรมชลฯ จับมือปชช. "บริหารแผนน้ำแล้ง" สำเร็จ แม้ปลูกเกินแผนเกือบเท่าตัว

 

ทั้งนี้ผลการเพาะปลูกข้าวนาปรังปี 2564/65 ข้อมูล ณ วันที่ 12 เม.ย. 65 รายงานว่าแผนการเพาะปลูกนาปรังที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดไว้คือ 6.41 ล้านไร่  มีการปลูกจริง 8.07 ล้านไร่ หรือร้อยละ 125.75 ปัจจุบันเก็บเกี่ยวแล้ว 3.96 ล้านไร่  แบ่งเป็นลุ่มเจ้าพระยา แผนเพาะปลูกข้าวนาปรัง 2.81 ล้านไร่ ปลูกจริง 4.41 ล้านไร่ หรือร้อยละ 156.75 เก็บเกี่ยวแล้ว 2.99 ล้านไร่  ลุ่มน้ำแม่กลองแผนปลูก 8.4 แสนไร่ ปลูกจริง 7.8 แสนไร่  หรือร้อยละ 95.08 เก็บเกี่ยวแล้ว 4 หมื่นไร่

นอกจากนั้นในปี 2565  มีการคาดการณ์เรื่องสถานการณ์ลานีญา และสภาพอากาศที่แปรปรวนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานจึงได้ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช.) กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ(สสน.)ปรับปฏิทินการเพาะปลูกข้าวนาปีเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อป้องกันความเสียหายทางการเกษตร

 

ซึ่งในปี65 ทั้ง 11 ทุ่งลุ่มต่ำนั้น กรมชลฯได้กำหนดให้ทุ่งบางระกำหนดปลูกข้าว 1 เม.ย. กรมชลฯจะส่งน้ำวันที่ 15 มี.ค.  และในส่วนของทุ่งเจ้าพระยาจะเริ่มปลูก 1พ.ค. จะเริ่มส่งน้ำได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน เป็นต้นไป และได้กำชับให้โครงการชลประทานในพื้นที่ตรวจสอบอาคารชลประทาน ให้แข็งแรงพร้อมใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ หมั่นกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอ บริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดและติดตาม วิเคราะห์สภาพอากาศ สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ แหล่งน้ำ และแม่น้ำสายหลักต่างๆ อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งทำการประชาสัมพันธ์ถึงสถานการณ์น้ำให้ประชาชนรับรู้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด