ข่าว

สั่งปิด"เดอะมูนบาร์" ร้านเหล้าดังย่านบางใหญ่ หวั่น"คลัสเตอร์โควิด"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ออกคำสั่งปิด"เดอะมูนบาร์" ร้านเหล้าดังย่านบางใหญ่ จนถึงวันที่ 1 พ.ค.65 หลังฝ่าฝืนคําสั่งจังหวัดนนทบุรี ปล่อยให้เล่นน้ำสงกรานต์ หวั่นเกิด"คลัสเตอร์โควิด"

สั่งปิด"เดอะมูนบาร์" ร้านเหล้าดังย่านบางใหญ่ หวั่น"คลัสเตอร์โควิด"

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนนทบุรี มีคำสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่อง "ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว" (ฉบับที่ 70)

 

คำสั่งสรุปว่า เมื่อวันที่ 16 เมษายน 65 อำเภอบางใหญ่ ได้รับรายงานว่า สถานประกอบการร้านเดอะมูนบาร์ คาเฟ่ แอนด์ เรสเตอรอง ฝ่าฝืนคําสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม สั่ง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 69) ครั้งที่ 2 ปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเป็นกรณีเฉพาะ รองรับช่วงเทศกาลสงกราน ต์ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2565 พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้ลงพื้นที่ ตรวจสอบเหตุการณ์ พร้อมทั้งตรวจสอบจากภาพถ่ายใน"สื่อโซเชียลมีเดีย"

สั่งปิด"เดอะมูนบาร์" ร้านเหล้าดังย่านบางใหญ่ หวั่น"คลัสเตอร์โควิด"

พบว่าเมื่อวันที่ 13 เมษายน 65 สถานประกอบการ ร้านเดอะมูนบาร์ คาเฟ่ แอนด์ เรสเตอรองท์ ได้มีการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม มีการ เล่นน้ำสงกรานต์ โดยทางร้านได้เดินท่อและปล่อยน้ำด้วยระบบสปริงเกอร์ และมีบุคคลมารวมกันมากกว่า300 คน ซึ่งไม่มีการขออนุญาตจัดกิจกรรมสงกรานต์แต่อย่างใด หลังจากสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว พนักงาน เจ้าหน้าที่จึงขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการหยุดการประกอบกิจการไว้ในเบื้องต้นก่อน

สั่งปิด"เดอะมูนบาร์" ร้านเหล้าดังย่านบางใหญ่ หวั่น"คลัสเตอร์โควิด" สั่งปิด"เดอะมูนบาร์" ร้านเหล้าดังย่านบางใหญ่ หวั่น"คลัสเตอร์โควิด"

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี พิจารณาแล้วว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดจังหวัด นนทบุรียังคงมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และมีผู้ป่วยอาการหนักอยู่ในภาวะวิกฤติ ซึ่งอำเภอบางใหญ่ มีอัตรา ป่วยด้วยโรค"โควิด 19" สูงที่สุดในจังหวัด คือ 4,270 คน การจัดกิจกรรมในวันและสถานที่ดังกล่าว ผู้ประกอบการ เจ้าของหรือผู้ดูแลสถานที่ปล่อยปละละเลย ไปปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด ไม่ได้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล มีการรวมกลุ่มที่หนาแน่น ผู้ร่วมกิจกรรมไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย จึงทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค โดยเฉพาะในกลุ่มพนักงานที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับผู้รับบริการโดยตรง จึงอาจเป็น พาหะในการแพร่เชื้อได้แม้จะยังไม่แสดงอาการของโรค

 

ดังนั้น จึงเป็นกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อเป็นการป้องกัน การแพร่ของโรคติดต่ออันตราย หรือโรคระบาด หากยังให้สถานประกอบการดำเนินกิจการต่อไปอาจทำให้ เกิดการแพร่ระบาดแบบเป็นกลุ่มก้อน และนำสู่การแพร่ระบาดไปโนวงกว้าง ยากต่อการควบคุมป้องกันในภายหลัง

สั่งปิด"เดอะมูนบาร์" ร้านเหล้าดังย่านบางใหญ่ หวั่น"คลัสเตอร์โควิด" สั่งปิด"เดอะมูนบาร์" ร้านเหล้าดังย่านบางใหญ่ หวั่น"คลัสเตอร์โควิด"

ดังนั้นจึงมีคำสั่งให้ปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยง ต่อการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มเติม คือ ร้านเดอะมูนบาร์ คาเฟ่ แอนด์ เรสเตอรองท์ ตั้งอยู่เลขที่ 88/27 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไว้เป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 และกำหนดมาตรการป้องโรคเป็นการเฉพาะ 

 

ภาพ/ข่าว สาโรจน์ สว่างศรี

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ