ข่าว

เปิด 3 มาตรา "แอนนา" ถอนตัวจากผู้สมัคร "ส.ก." ไม่ได้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

พลิกกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น ไขข้อข้องใจ หลายคนสงสัยทำไม "แอนนา" ถอนตัวจากการเป็นผู้สมัคร "ส.ก." เขตสวนหลวงไม่ได้

การถอนตัวจากการเป็นผู้สมัคร ส.ก. เขตสวนหลวง ของหทัยรัตน์ วิทยพูม หรือแอนนาไม่สามารถกระทำได้เพราะเมื่อผู้สมัคร ผ่านขั้นตอนตามมาตรา 52 พระราชบัญญัติเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น2562 ซึ่งมีสาระสำคัญในวรรคสองกำหนดไว้ว่าในกรณีที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตรวจสอบแล้วปรากฎว่าผู้สมัครได้ส่งใบสมัคร เอกสาร หลักฐานและค่าธรรมเนียมครบแล้วให้ออกหลักฐานการสมัคร ให้ผู้สมัครนั้นเรียงตามลำดับการการยื่นสมัครและให้ทำสำเนาเก็บไว้เป็นหลักฐาน

เปิด 3 มาตรา "แอนนา" ถอนตัวจากผู้สมัคร "ส.ก." ไม่ได้

ในมาตรา53 ยังระบุว่าเมื่อผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นได้ออกหลักฐานให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา52วรรคสองแล้ว ผู้สมัครจะถอนการสมัครมิได้

นอกจากนี้ในมาตรา65 ในกฎหมายฉบับเดียวกันมีสาระสำคัญที่ กกต.ใช้เป็นเหตุผลในการตรวจสอบผู้สมัคร ส.ก.รายนี้ คือการห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกลงคะแนนให้ตนเองหรือผู้สมัครอื่น ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ (5)หลอกลวง บังคับขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เจ้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครใด

เปิด 3 มาตรา "แอนนา" ถอนตัวจากผู้สมัคร "ส.ก." ไม่ได้


ส่วนการสั่งห้ามผู้สมัครฯหาเสียงเลือกก็เป็นไปตาม มาตรา66 วรรคสองที่มีสาระสำคัญว่าเมื่อกกต.กำหนดลักษณะต้องในการหาเสียงของผู้สมัครแล้วห้ามผู้สมัครดำเนินการหรือยินยอมให้ดำเนินการหาเสียงเลือกตั้งที่มีลักษณะดังกล่าว ซึ่งเจ้าตัวเอง ก็ได้ประกาศงดการหาเสียงเลือกตั้งแล้ว

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด