ข่าว

"ศปถ." สรุป 7วันอันตราย "สงกรานต์" 2 วัน เสียชีวิตแล้ว 73 ราย เจ็บ 530 คน

"ศปถ." สรุป สถิติ 7วันอันตราย เทศกาล "สงกรานต์" 2 วัน เกิดอุบัติเหตุ 538 ครั้ง เสียชีวิต 73 ราย สาเหตุหลัก ขับรถเร็ว ,เมาแล้วขับ

13  เม.ย.2565  นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมืองในฐานะประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เผยสถิติ 7 วัน อันตราย ประจำวันที่ 12 เม.ย.2565  ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เกิดอุบัติเหตุ 301 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 47 ราย ผู้บาดเจ็บ 292 คน 

 

\"ศปถ.\" สรุป 7วันอันตราย \"สงกรานต์\" 2 วัน เสียชีวิตแล้ว 73 ราย เจ็บ 530 คน

 

 

 

 

 

 

\"ศปถ.\" สรุป 7วันอันตราย \"สงกรานต์\" 2 วัน เสียชีวิตแล้ว 73 ราย เจ็บ 530 คน

 

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกำหนด , ดื่มแล้วขับ ,  ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์  โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขอนแก่น จำนวน 14 ครั้ง  จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ ขอนแก่น และนครศรีธรรมราช จังหวัดละ 12 คน  จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่  นครราชสีมา จำนวน 4 ราย  

 

 

\"ศปถ.\" สรุป 7วันอันตราย \"สงกรานต์\" 2 วัน เสียชีวิตแล้ว 73 ราย เจ็บ 530 คน

 

 

 

 

\"ศปถ.\" สรุป 7วันอันตราย \"สงกรานต์\" 2 วัน เสียชีวิตแล้ว 73 ราย เจ็บ 530 คน

 

 

สรุป สถิติอุบัติเหตุทางถนนสะสม 2 วัน (วันที่ 11 – 12 เมษายน 2565) เกิดอุบัติเหตุรวม 538 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 73 ราย ผู้บาดเจ็บ 530 คน โดยสาเหตุหลักยังคงเกิดจากการขับรถเร็วและการดื่มแล้วขับ ทั้งนี้ พฤติกรรมเสี่ยง ที่ทำให้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด คือ ไม่สวมหมวกนิรภัย จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ ขอนแก่น จำนวน 24 ครั้ง  จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา และพระนครศรีอยุธยา จังหวัดละ 4 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช จำนวน 26 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตรวม 34 จังหวัด

 

 

 

ข่าวที่น่าสนใจ