ข่าว

"คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ" ปี 65 เกษตรกรใช้บริการกว่า 3 หมื่นราย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ" ปี 65 ไตรมาส 1 และ 2 เกษตรกรใช้บริการกว่า 3 หมื่นราย - 25 ก.ค.-5 ส.ค. เกษตรจัดใหญ่ เฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.10

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า "โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่" ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงมีพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์และทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญอักษรพระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการ โดยเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อ 22 ก.ค. 2545 ณ ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี 

"คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ" ปี 65  เกษตรกรใช้บริการกว่า 3 หมื่นราย

 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญและดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันด้วยสามารถทำให้การบริการทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการ และได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องครบถ้วนในคราวเดียวกัน

 

โดยประกอบด้วยกิจกรรมด้าน "คลินิกเกษตร" ที่เปิดให้บริการถึง 12 คลินิก ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชล
ประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกหม่อนไหม คลินิกส่งเสริมการเกษตรและคลินิกอื่น ๆ เช่น คลินิกการยางแห่งประเทศไทย คลินิกฝนหลวง คลินิกเศรษฐกิจการเกษตร และคลินิกสาธารณสุข เป็นต้น

"คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ" ปี 65  เกษตรกรใช้บริการกว่า 3 หมื่นราย

 

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มีเป้าหมาย"คลินิกเกษตรเคลื่อนที่"ในพระราชานุเคราะห์ ฯ รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง กำหนดเป้าหมายเกษตรกรที่เข้าร่วมรวม 30,800 ราย ขณะนี้ได้จัดกิจกรรมให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในไตรมาสที่ 1 ครบถ้วนตามเป้าหมายแล้วใน 77 จังหวัด และอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดงานในไตรมาสที่ 2 ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. จนถึงขณะนี้ได้จัดแล้วทั้งสิ้น 114 ครั้ง

 

และที่สำคัญได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมกว่า39,038 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565) โดยในการจัดกิจกรรมทุกครั้ง กรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้ความสำคัญ และเน้นดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด

 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต่อไปว่า หลังจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมให้บริการ "คลินิกเกษตรเคลื่อนที่" ในไตรมาสที่ 3 ในพื้นที่ 77 จังหวัด และในไตรมาสที่ 4กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2565 เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ภายใต้โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ในพื้นที่ 77 จังหวัด 

 

เกษตรกรสนใจเข้าร่วม ติดตามรายละเอียดจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ได้ทางhttps://clinickaset.doae.go.th/site/index ซึ่งเป็นระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทั้งวันที่เปิด และสถานที่จัดคลินิกของแต่ละจังหวัด รวมถึงข่าวประชาสัมพันธ์ และสรุปผลการดำเนินงานอย่างครบถ้วน นายเข้มแข็ง กล่าวในที่สุด
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ