ข่าว

"ครม." อนุมัติงบกลาง 937 ล้านบาท ใช้หนี้ค่าซ่อมบำรุงอากาศยาน "สตช."

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ครม." อนุมัติงบกลางปี 2565 วงเงิน 937 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการชำระหนี้ค่าซ่อมบำรุงอากาศยานของ "สตช."

วันที่ 12 เมษายน 2565 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี "ครม." อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กรอบวงเงิน 937 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้ค่าซ่อมบำรุงอากาศยานปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ "สตช."

 

พร้อมอนุมัติให้ "สำนักงานตำรวจแห่งชาติ" ก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ภายในกรอบวงเงิน 937 ล้านบาท

ทั้งนี้ เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ในแผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ โครงการการบังคับใช้กฎหมายอำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชน กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน รายการค่าซ่อมบำรุงอากาศยานจำนวนเงิน 949 ล้านบาท

 

แต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบินตำรวจ ได้บริหารสัญญากับบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) เกินกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรรจำนวนเงิน 937 ล้านบาท ซึ่งเป็นการก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ในเบื้องต้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย "กองบินตำรวจ" ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อชำระหนี้รายการค่าซ่อมบำรุงอากาศยานปีงบประมาณ 2563 จำนวนเงิน 975 ล้านบาท แต่ได้เจรจาต่อรองภาระหนี้ที่เกิดขึ้นจริงกับผู้บริหารแผนของบริษัทการบินไทยเรียบร้อยแล้ว

 

"สรุปยอดเงินที่กองบินตำรวจได้ก่อหนี้ผูกพันไว้เกินกว่าวงเงินงบประมาณ 2563 เงินต้นรวมดอกเบี้ย ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2564 จำนวนเงิน 937 ล้านบาท โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องดำเนินการชำระหนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 ตามผลการพิจารณาของคณะผู้บริหารแผนโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการเจ้าหนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการเพิ่มขึ้น" น.ส.ไตรศุลี กล่าว

 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวอีกว่า ทางบริษัทการบินไทยระบุว่า หากสำนักงานตำรวจแห่งชาติชำระหนี้ตามคำบังคับของศาลรวมจำนวนเงิน 937 ล้านบาท ให้แก่บริษัทจนครบถ้วน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565แล้ว บริษัทจะไม่ติดใจเรียกร้องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติชำระหนี้ตามคำบังคับของศาลในส่วนที่เหลืออีกต่อไป

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ