ข่าว

" มูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา " ชูธง ขับเคลื่อนพัฒนากีฬาทุกมิติ

" มูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา "  ชูธง ขับเคลื่อนพัฒนากีฬาทุกมิติ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมการปกครอง ไฟเขียวการจดทะเบียนตั้ง " มูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา " มีผลตั้งแต่ 7 เม.ย. เลขาธิการมูลนิธิฯ ย้ำเป้าหมาย ขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาด้านกีฬา   ทั้งการช่วยเหลือนักกีฬา บุคลากรทางการกีฬา  พัฒนา กีฬาในด้านต่างๆ ส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนากีฬา

ณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ เลขาธิการ มูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา เปิดเผยว่า  ขณะนี้  กระบวนการจัดตั้ง " มูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา "   ได้รับการอนุมัติจากกรมการปกครอง มีผลตั้งแต่วันที่ 7  เมษายน  เป้าหมายของการก่อตั้งมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬ   คือ การดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาด้านกีฬา   ทั้งการช่วยเหลือนักกีฬา บุคลากรทางการกีฬา  และพัฒนา กีฬาในด้านต่างๆ ส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนากีฬา ยกย่อง เชิดชูเกียรติให้แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา  เน้นการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม  การประสานงานกับองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา เพื่อส่งเสริมกำลังใจและ เป็นกองทุนช่วยเหลือด้านกีฬาให้แก่หน่วยงาน องค์กร ประชาชน และภาคประชาสังคม   

 

ทั้งนี้"มูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา"    จะมีบทบาทต่อการจัดสวัสดิภาพ และสวัสดิการของกีฬา การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษา วิจัยในนวัตกรรมการกีฬาที่จะมีขึ้นในอนาคต โดยมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา พร้อมดำเนินงานให้เกื้อหนุนกับองค์กร และหรือหน่วยงานทางการกีฬาในทุก ๆ มิติ    สำหรับมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา มีคณะกรรมการบริหาร ปรีฎก ทองวันดี ประธานกรรมการ ,วีระเชษฐ์  ขันเงิน  รองประธานกรรมการ ,เลอภพ โสรัตน์ รองประธานกรรมการ,

 

นัฐชัย  ไชยพรม รองประธานกรรมการ ,กฤตพล  ทองดอนพุ่ม รองประธานกรรมการ ,กิตติศักดิ์  โพธิ์แก้ว  รองประธานกรรมการ , ภานพ  ใจเกื้อ  รองเลขานุการ ,ปัญจรีย์  ราวินิจ เหรัญญิก ,  อภิชาติ  ชูเกียรติตกุล    นายทะเบียน,พันตรีบรรจง  เนติสารยาภากร    ปฏิคม , สรวุฒิ  พูลสวัสดิ์  กรรมการ ,ไกรสร  เสนาประทุม     กรรมการ และ สิริรัตน์  ราวินิจ กรรมการ

 

ขอขอบคุณภาพประกอบ จากการกีฬาแห่งประเทศไทย 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด