ข่าว

"สถาบันการศึกษา" ต้องสร้างในสิ่งนี้ เพื่อเด็กๆจะได้มองเห็นอนาคตของเขา

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

11 เรื่องที่ "สถาบันการศึกษา" ต้องสร้าง เพื่อเด็กๆจะได้มองเห็นอนาคตของเขา หลังโควิดเปลี่ยนโฉมหน้า "การศึกษา" ถึงเวลาต้องยกเครื่องใหม่ทั้งระบบ มีรายละเอียดเช็คที่นี่

การมาถึงของโควิด-19 ไม่เพียงสร้างผลกระทบต่อสุขภาพและเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังเป็นเสมือนตัวเร่งปรากฏการณ์ Disruption ในมิติต่างๆให้มาถึงเร็วขึ้น แม้แต่ใน “ภาคการศึกษา” ก็ถูกเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าไปตลอดกาล โดยแทบไม่มีใครทันได้ตั้งตัว

 

ในบรรยากาศเช่นนี้ มีโจทย์ใหญ่ที่สถาบันการศึกษาต้องตระหนักถึงและเตรียมพร้อมอะไรบ้าง รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อดีตคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ได้สะท้อนข้อสังเกตผ่านเวทีนโยบาย ‘โควิด 19 : ความท้าทายใหม่กับการพัฒนาทักษะและความพร้อมให้แก่ประชากรวัยแรงงานของไทย’ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ไว้หลายประเด็นอย่างน่าสนใจ

“เราต้องเห็นถึงอนาคตความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เพื่อให้คนของเรา นักศึกษาของเรา คนทำงานของเราตระหนักนึก เป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องเตรียมพร้อม ทั้งในส่วนที่ยังอยู่ในสถาบันการศึกษาและในวัยที่ทำงานแล้วในตอนนี้”

 

รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อดีตคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ระบุว่า การระบาดของโควิด-19 ทำให้การศึกษาเปลี่ยนไปอย่างมาก ที่ชัดเจนที่สุดคือเปลี่ยนไปสู่ ‘ระบบออนไลน์’ ขณะเดียวกันก็ทำให้เห็นปัญหาใหญ่อย่างน้อย 3 ด้าน ที่เกิดขึ้น

 

หนึ่ง ความไม่พร้อมของฮาร์ดแวร์หรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่สอดคล้องกับการเรียนออนไลน์ ซึ่งพบปัญหาทั้งฝั่งสถาบันการศึกษาและฝั่งผู้เรียน

 

สอง ซอฟต์แวร์หรือสื่อการสอน เพราะมีข้อจำกัดที่แตกต่างจากการเรียนที่ผู้เรียนและผู้สอนเจอหน้ากัน จึงเป็นปัญหาว่าจะใช้สื่อการสอนแบบไหนที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

 

สาม ฮิวแมนแวร์ มีปัญหาหลายระดับ ที่พบมากคือครูผู้สอน เพราะบรรยากาศสอนหน้าห้องต่างจากออนไลน์ เทคนิค ศิลปะการสอนจะเรียกความสนใจ ทำให้เกิดความอยากเรียนรู้ต่อเนื่องได้อย่างไร

“การเรียนที่ต้องเรียนออนไลน์ยังมีข้อจำกัดในสาขาที่ต้องใช้แล็บและการฝึกงาน ยิ่งถ้าเป็นสถาบันที่เน้นเรื่องการเรียนและฝึกงานไปพร้อมกัน การไปดูงานการทำงานของนักศึกษา หรือการวิจัยที่สอดคล้องกับการทำงานจริง ช่วงที่โควิดระบาดได้ทำให้สิ่งเหล่านี้มีปัญหามากขึ้น”

 

สำหรับโลกยุคหลังโควิด-19 รศ.ดร.สมภพ มองว่า มีโจทย์ที่ต้องตระหนักและเตรียมพร้อมในสถาบันการศึกษา เพราะมีสิ่งเหล่านี้ที่ต้องเผชิญแน่นอน ได้แก่ Digitalization ที่จะไปเร็วมาก เรื่องไอทีจึงจะสำคัญมากทั้งสำหรับผู้ที่จบไปแล้วและยังศึกษาอยู่ ต่อมาคือ การเกิดขึ้นของ The new industrialization, Financialization, Medicalization, Virtualization, Climate lization, การต่อสู้เรื่องภูมิรัฐศาสตร์ และสุดท้ายคือ Disruption ต่างๆ

 

เมื่อตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ สิ่งที่สถาบันการศึกษาจะต้องเตรียมให้พร้อมมีอย่างน้อย 11 เรื่อง คือ

 

1.Communication ทักษะด้านการสื่อสาร

 

2.Socialization เพิ่มโอกาสในการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

 

3.Human Relationship

 

4.เพิ่มทักษะต่างๆ

 

5.เพิ่มความมุ่งมั่น

 

6.สร้างแรงบันดาลใจ

 

7.เป็นคนมีวิสัยทัศน์

 

8.เป็นคนมีจินตนาการ

 

9.ต้องคิดเชิงวิพากษ์นอกกรอบเป็น

 

10.มีความคิดเชิงสร้างสรรค์

 

11.มีความเป็นผู้นำ

 

“นี่คือ 11 เรื่องที่ต้องสร้าง เพื่อเด็กๆจะได้มองเห็นอนาคตของเขา จะทำให้เขามีแรงจูงใจในการศึกษามากขึ้น” รศ.ดร.สมภพ ระบุ

 

ขอบคุณที่มา : กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ