ข่าว

เยือนเมืองสาครบุรี พื้นที่เดียว เที่ยว "ทำบุญ" ชมธรรมชาติ (มีคลิป)

เยือนเมืองสาครบุรี พื้นที่เดียว เที่ยว "ทำบุญ" ชมธรรมชาติ (มีคลิป)
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สื่อความหมายให้ทุกคนได้รู้ว่า การกระทำอะไรก็ตามแต่ หากเป็นสิ่งที่เราทำผิด เราต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราได้กระทำไป ส่วนจะได้รับการยกโทษก็อีกเรื่องหนึ่ง นี่คือจิตที่สร้างความมุงมั่นในการสร้างความดี

วันที่ 11 เม.ย 65 คมชัดลึก ออนไลน์ เดินทางไปที่ศาลพันท้ายนรสิงห์ จ.สมุทรสาคร ในบริเวณพื้นที่แห่งนี้ มีแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจหลายจุด และหลังจากกราบสักการะ ขอพร ที่ศาลพ่อพันท้ายนรสิงห์ เป็นที่เรียบร้อย อาจารย์ประสาร เอี่ยมวิจารณ์ ผู้จัดการมูลนิธิศาลพันท้ายนรสิงห์ ได้พาไปยังจุดเมืองสาครบุรี ที่อยู่ใกล้กัน

 

จุดนี้บริเวณด้านหน้าจะได้พบกับเรือพระที่นั่งจำลอง คือ เรือพระที่นั่งเอกชัยน้อย และเรือนไทยสวยงามตั้งตระหง่าน ซึ่งเรือนหลังนี้ เป็นการจำลอง พระตำหนักของสมเด็จพระเจ้าเสือ 

 

 

เยือนเมืองสาครบุรี พื้นที่เดียว เที่ยว "ทำบุญ" ชมธรรมชาติ (มีคลิป)

 

ผู้จัดการมูลนิธิศาลพันท้ายนรสิงห์ เล่าว่า พระตำหนักสมเด็จพระเจ้าเสือ (จำลอง) หรือ อาคารสักการะ สมเด็จพระเจ้าเสือ แห่งนี้ ได้สร้างเพื่อรำลึกถึง องค์สมเด็จพระสรรเพชญที่ 8 (สมเด็จพระเจ้าเสือ) และ พ่อพันท้ายนรสิงห์

 

จำลองเหตุการณ์ครั้งที่พ่อพันท้ายนรสิงห์ เข้าเฝ้า สมเด็จพระเจ้าเสือ เพื่อขอรับโทษ โดยสมเด็จพระเจ้าเสือ ประทับนั่ง และ พ่อพันท้ายฯ อยู่ในลักษณะถวายบังคม ขอให้ประหารชีวิต ตามกฎมณเฑียรบาล หลังผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้หัวเรือพระที่นั่งเอกชัยน้อยหัก

 

โดยจุดนี้ต้องการสื่อความหมายให้ทุกคนได้รู้ว่า การกระทำอะไรก็ตามแต่ หากเป็นสิ่งที่เราทำผิด เราต้องรับผิดในสิ่งที่เราได้กระทำไป ส่วนจะได้รับการยกโทษก็อีกเรื่องหนึ่ง นี่คือจิตที่สร้างความมุงมั่นในการสร้างความดี ในการตระหนักถึงกฎกติกา หรือ กฎหมาย สื่อความให้กับคนรุ่นหลัง ทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน จะได้เตือนสติตนเอง ในการอยู่ในสังคม 

 

เยือนเมืองสาครบุรี พื้นที่เดียว เที่ยว "ทำบุญ" ชมธรรมชาติ (มีคลิป)

เยือนเมืองสาครบุรี พื้นที่เดียว เที่ยว "ทำบุญ" ชมธรรมชาติ (มีคลิป)

 

 

 

เยือนเมืองสาครบุรี พื้นที่เดียว เที่ยว "ทำบุญ" ชมธรรมชาติ (มีคลิป)

 

นอกจากนี้แล้ว ข้ามสะพานไปอีกฝั่งของศาลพันท้ายนรสิงห์ จะได้เข้าไปศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ของพื้นที่ศูนย์อนุรักษ์ธรรมชาติป่าชายเลน โดยพื้นที่ยังเชื่อมโยงกับคลองโคกขามเดิม คลองโบราณในประวัติศาสตร์ ในจุดนี้ปลูกพรรณไม้ป่าชายเลน เขียวขจี ประมาณ 30 ไร่ 

 

โดยต้นไม้สำคัญ คือ ต้นกล้า จากต้นโกงกางทรงปลูก ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นไม้มงคล ของพื้นที่แห่งนี้ นอกจากนี้ยังมี สะพานแขวนที่เป็นไฮไลท์ จุดเดิมเป็นเพียงพื้นที่บ่อเก่า ทางมูลนิธิศาลพันท้ายนรสิงห์ ได้พัฒนา พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำพรรณไม้ท้องถิ่น พรรณไม้ชายเลน มาช่วยกันปลูก รวมถึงต้นไม้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 

 

เมื่อมากราบสักการะองค์พ่อพันท้ายฯ เสร็จแล้ว ก็ข้ามฝั่งมายังศูนย์อนุรักษ์ป่าธรรมชาติ จะได้มาพักผ่อนหย่อนใจ และในอนาคต ทางมูลนิธิศาลพันท้ายนรสิงห์ จะเปิดให้ นักท่องเที่ยว พายเรือบริเวณบ่อภายนี้ได้ จัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศต่อไป  

 

เยือนเมืองสาครบุรี พื้นที่เดียว เที่ยว "ทำบุญ" ชมธรรมชาติ (มีคลิป)

 

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด