ข่าว

เฉลิมชัย มุ่งผลักดันให้ นครศรีธรรมราชเป็น "เมืองหลวงยางพารา"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รมว.เกษตรฯ เฉลิมชัย ศรีอ่อน เปิดมหกรรมยางพารา 2564 นครฯแห่งนวัตกรรมยางพารา มุ่งผลักดันให้ นครศรีธรรมราชเป็น "เมืองหลวงยางพารา"

วันที่ 9 เม.ย.65 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดมหกรรมยางพารา 2564 นครฯ แห่งนวัตกรรมยางพารา ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 เมษายน 2565 และกล่าวปาฐกถาพิเศษ นวัตกรรมยางพาราไทยกับเศรษฐกิจยุคใหม่ ณ สนามการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช โดยการจัดงานดังกล่าว เป็นการโชว์ศักยภาพไทยในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการแปรรูปยางพาราของโลก และเป็นเวทีการ
เจรจาเพื่อแสวงหาพันธมิตรคู่ค้าใหม่ในตลาดยางพาราระดับนานาชาติ 

 

 รมว.เกษตรฯ กล่าวว่า ภาคการเกษตรคือส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้เจริญเติบโต ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับภาคการเกษตรเป็นอย่างมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนนโยบาย
และมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งปัจจุบันกระทรวงเกษตรฯได้มีการดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่มีองค์ความรู้วิชาการเข้ามาร่วมกันพัฒนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแปรรูป "ยางพารา" เพื่อเพิ่มมูลค่าของยางและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางพาราแปรรูป ขณะเดียวกัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างจริงจังต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมยางพาราให้เติบโตยิ่งขึ้น 

เฉลิมชัย มุ่งผลักดันให้ นครศรีธรรมราชเป็น \"เมืองหลวงยางพารา\"

 

ด้วยความพร้อมของจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงอยากผลักดันให้กลายเป็น "เมืองหลวงยางพารา" และชูให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการแปรรูปยางพาราของโลก โดยมอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องการส่งเสริมการแปรรูป การตลาด การรักษาคุณภาพของน้ำยาง และการรักษาเสถียรภาพราคายางให้มีความมั่นคง เป็นต้น ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ที่จะดีขึ้น เกิดการจ้างงานและสามารถกำหนดราคายางพาราได้และพร้อมส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับ"ยางพารา"ด้วย 

 

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ ยังได้ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีที่รายได้ของเกษตรกรลดลงจากรายได้ที่คาดว่าเกษตรกรควรจะได้รับและลดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของเกษตรกรซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 (ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565) มีผลการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกร ทั้งสิ้น 1,467,981 ราย จำนวนเงิน 2,931.33 ล้านบาท (ปัจจุบันจ่ายแล้ว 2,271.242 ล้านบาท) ทั้งนี้ เนื่องจากราคายางก้อนถ้วยสูงกว่าราคาประกันจึงไม่มีการจ่ายให้เกษตรกรที่ผลิตยางก้อนถ้วย 

 

สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการเสวนาเชิงวิชาการและเวิร์กชอปสร้างอาชีพ การจัดนิทรรศการที่น่าสนใจ การแข่งขันกรีดยางพาราชิงแชมป์ระดับประเทศ และเฟ้นหาสาวงามจากการประกวดธิดาชาวสวนยาง 2564 พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน Rubber Way เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำสวนยาง และแอปพลิเคชัน Rubbee ที่รวบรวมข้อมูลทุกสรรพสิ่งเกี่ยวกับ "ยางพารา" ที่อัปเดตแบบเรียลไทม์ทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นราคาซื้อ-ขาย ข่าวสารกิจกรรม รวมไปถึงสิทธิประโยชน์ และโปรโมชันต่าง ๆ ที่สมาชิกจะได้รับ 
 

ทั้งนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ปลูก "ยางพารา" ทั้งหมด 1,880,560 ไร่ เปิดกรีดแล้ว 1,773,087 ไร่ ผลผลิต 413,129 ตัน/ปี ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 233 กก./ไร่/ปี มีเกษตรกรชาวสวนยางขึ้นทะเบียนกับ กยท. จำนวน 186,995 ราย พื้นที่ 1,874,050 ไร่
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ