ข่าว

กกต. จัดเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ราชบุรี แทน "ปารีณา" ภายใน 45 วัน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ประธาน กกต. อิทธิพร บุญประคอง เผย ต้องจัดเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ราชบุรี เขต 3 แทน "ปารีณา ไกรคุปต์" ภายใน 45 วันนับแต่วันที่ตำแหน่ง ส.ส. ว่างลง

7 เม.ย. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยถึงขั้นตอนการจัดการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ภายหลังศาลฎีกาพิพากษาว่า "น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์" ส.ส.ราชบุรี เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง ส.ส.ว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องจัดให้มีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน 45 วันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง ซึ่งขั้นตอนต่อไปทางคณะรัฐมนตรีจะทูลเกล้าฯ ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่างเมื่อพระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับแล้ว ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง  จะประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครเลือกตั้งต่อไป

 

สืบเนื่องจากวันนี้ (7 เม.ย.)ศาลฎีกาได้พิพากษาในคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ยื่นคำร้องให้ศาลวินิจฉัยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงของ "น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์" ส.ส.ราชบุรี  เขต3 พรรคพลังประชารัฐ กรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนใน จ.ราชบุรี  อันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม และขอให้ศาลฎีกามีคำสั่งให้ "น.ส. ปารีณา" พ้นจากตำแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ น.ส.ปารีณา และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดเวลาไม่เกิน 10 ปี


 

ศาลพิพากษาว่า "น.ส.ปารีณา" ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม มีคำสั่งให้"น.ส. ปารีณา" พ้นจากตำแหน่งนับจากวันที่ 25 มี.ค.64 ซึ่งเป็นวันที่ศาลฎีกาสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง มีกำหนดไม่เกิน 10 ปี  มีผลให้ "น.ส. ปารีณา" ไม่มีสิทธิรับเลือกตั้ง เป็น ส.ส. สว. ผู้บริหารท้องถิ่นและดำรงตำแหน่งทางการเมืองใด ๆ


ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คณะกรรมการป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิดว่า "น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์" ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ยึดถือ ครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยมิชอบ  เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง กรณีเป็น ส.ส.กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันถือว่ามีลักษณะร้ายแรง และกรณีเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่ง อันถือว่ามีลักษณะร้ายแรงตามมาตรฐานทางจริยธรรม

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ