ข่าว

สูงวัยมีคุณค่า พม.ยกย่องสดุดี "แผน วรรณเมธี" เป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ 2565

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"แผน วรรณเมธี" ได้รับการยกย่องเป็น "ผู้สูงอายุแห่งชาติ 2565" จากพม.ด้วยวัยเฉียดศตวรรษ ยังทำความดีเพื่อสาธารณะเป็นแบบอย่างทำความดี สร้างความยั่งยืนให้ประเทศชาติ "จุติ" ย้ำประเทศต้องการคนดี

วันที่ 7 เม.ย. 2565 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้สูงอายุแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 “นายแผน วรรณเมธี” ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กทม.

 

นายจุติ กล่าวว่า ด้วยรัฐบาลมีมติเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2525 ประกาศให้วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เป็น “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” เพื่อให้ประชาชนและสังคมตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญ และศักดิ์ศรีของ "ผู้สูงอายุ"

 

อีกทั้งได้กำหนดให้ “ดอกลำดวน” เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ที่สื่อความหมายให้สังคมที่มีคนทุกช่วงวัย แสดงความรัก ความผูกพัน ความเอื้ออาทร และให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ เพราะดอกลำดวนเปรียบเสมือนกับผู้ทรงวัยวุฒิที่คงคุณธรรมความดีงามไว้ เป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานตลอดไป

ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) จึงกำหนดจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 10.00 - 12.30 น. ณ ห้องสุราลัย ฮอลล์ (SURALAI HALL) ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม

สูงวัยมีคุณค่า พม.ยกย่องสดุดี "แผน วรรณเมธี" เป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ 2565

 

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า สำหรับผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2565 ทางคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติได้เห็นชอบประกาศสดุดีให้ 
“นายแผน วรรณเมธี” เป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2565 ปัจจุบัน ท่านอายุ 99 ปี 2 เดือน เกิดเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2466 ที่กรุงเทพมหานคร

ขณะนี้ "แผน วรรณเมธี" ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสภากาชาดไทย และประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก โดยสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี (ประวัติศาสตร์) จากวิทยาลัยโอเบอร์ลิน สหรัฐอเมริกา และปริญญาโทด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา 

สูงวัยมีคุณค่า พม.ยกย่องสดุดี "แผน วรรณเมธี" เป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ 2565

 

ที่ผ่านมา "แผน วรรณเมธี" เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในราชการ ได้แก่ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร อีกทั้งเคยดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆ อาทิ เลขาธิการ สำนักเลขาธิการอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ

สูงวัยมีคุณค่า พม.ยกย่องสดุดี "แผน วรรณเมธี" เป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ 2565 สูงวัยมีคุณค่า พม.ยกย่องสดุดี "แผน วรรณเมธี" เป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ 2565

 

"ผมดีใจที่ได้รับเกียรติมามอบรางวัลนี้ และขอขอบคุณคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติที่พิจารณาและได้เสนอ ท่านแผน วรรณเมธี เป็นคนดีของกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งคุณสมบัติของท่านไม่มีที่ติ และเป็นผู้ที่รับใช้ประเทศชาติ ท่านเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ฉะนั้น อยากให้คนรุ่นเราและรุ่นต่อๆ ไป ได้เห็นการทำความดีและสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศชาติ อันเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำความดีเพื่อสาธารณะ เพื่อประเทศ เพราะประเทศยังมีความต้องการคนดี"นายจุติ กล่าว

 

รมว.พม. กล่าวอีกว่า สำหรับความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องแบ่งแยกระหว่างมนุษย์กับสัตว์ ตนเชื่อว่าไม่มีใครอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้ได้ เราต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน การที่เราเติบโตขึ้นมานั้น เพราะว่าปู่ย่าตาทวดได้เสียสละสิ่งที่มีให้เราเป็นเราในทุกวันนี้ ซึ่งตนถูกสอนเสมอว่าอย่าลืมกำพืดของตนเอง ต้องตอบแทนสังคม ประเทศ และผู้มีพระคุณ 

 

 

"ผมเชื่อว่าท่านแผน วรรณเมธี เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์ไม่มีที่ติ ในทุกๆ มิติ ซึ่งผมอยากให้ทุกคนศึกษาและนำมาเป็นแนวทางว่าสิ่งที่ท่านทำเพื่อประโยชน์ของสาธารณะนั้น ในที่สุดแล้วสังคมเห็น ยอมรับ และยกย่องว่าท่านแผน วรรณเมธี เป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุด"นายจุติ กล่าวในที่สุด

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ