ข่าว

ครม.เคาะ เพิ่มจ่าย "เงินบำเหน็จชราภาพ"ให้ผู้ประกันตน อีก 3 เดือน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ครม.เคาะ เพิ่มจ่าย"เงินบำเหน็จชราภาพ"ให้ผู้ประกันตนอีกร้อยละ 2.95 เป็นระยะเวลา 3 เดือน พ.ค.- ก.ค.นี้ ผู้ประกัน ม.33 ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเพิ่มขึ้น 1,032 บาทต่อคน ส่วน ม.39 ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเพิ่มขึ้น 423 บาทต่อคน

 5 เมษายน 65 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า  สืบเนื่องจากมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากราคาพลังงาน เนื่องจากปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคยุโรปให้ลดอัตราเงินสมทบ ที่นายจ้างและผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมในระยะเวลา 3 เดือน ส่งผลให้ผู้ประกันตนบางส่วนจะได้รับ "เงินบำเหน็จชราภาพ"ลดลง

 

ดังนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายลดผลกระทบ ครม.จึงได้อนุมัติหลักการตามร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาและอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพเป็นการเฉพาะในช่วงที่มีการลดอัตราเงินสมทบ(ฉบับที่ …) พ.ศ.  โดยกำหนดอัตราการจ่าย "เงินบำเหน็จชราภาพ" ให้แก่ผู้ประกันตนในช่วงที่มีการลดอัตราเงินสมทบ 3 เดือน ตั้งแต่ 1 พ.ค.-31 ก.ค.65 โดยให้คำนวณจากอัตราเงินสมทบเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 2.95 ของค่าจ้างที่มีตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.-31 ก.ค.65 เพื่อให้สามารถจ่าย "เงินบำเหน็จชราภาพ"ได้เพิ่มขึ้น

 

นายธนกร กล่าวว่า จากร่างกฎกระทรวงฉบับนี้และจากมาตรการดังกล่าว เมื่อมีการปรับอัตราจ่าย "เงินบำเหน็จชราภาพ" จะมีผลให้ผู้ประกันตนได้รับ"เงินบำเหน็จชราภาพ"เพิ่มขึ้นในภาพรวม จำนวน 4,553 ล้านบาท ผู้ประกัน ม.33 ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเพิ่มขึ้น 1,032 บาทต่อคน รวมเป็นเงิน 4,232 ล้านบาท ผู้ประกันตนตาม ม.39 ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเพิ่มขึ้น 423 บาทต่อคน รวมเป็นเงิน 321 ล้านบาท ทำให้ผู้ประกันตนสามารถนำเงินที่เพิ่มขึ้นไปใช้จ่ายเพื่อยังชีพในยามชรา บรรเทาปัญหาการเงินของผู้ประกันตนได้บางส่วน ส่วนอนาคตเมื่อสถานการณ์เหมาะสม กองทุนประกันสังคมอาจจะต้องมีการเก็บเงินสมทบเพิ่มขึ้นเพื่อนำมาชดเชยกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อไป

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ