ข่าว

"ประกันสังคม" ผู้ประกันตนมาตรา 33 ,39,40 ได้สิทธิอะไรบ้าง มัดรวมมาให้แล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สำนักงาน "ประกันสังคม" โพสต์ข้อความบอกข้อมูล การจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตนในแต่ละเดือน และการคุ้มครองในแต่ละมาตรา

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โพสต์ข้อความ เพราะทุกช่วงชีวิตของผู้ประกันตนมีค่า "ประกันสังคม" ขอดูแลทุกช่วงเวลา เกิด-แก่-เจ็บ-ตาย ของคุณ บอกข้อมูลการคุ้มครองแต่ละมาตรา ทั้งมาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40 ดังนี้

มาตรา 33 ลูกจ้างในสถานประกอบการ 

ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเดือนละ 5% ของค่าจ้าง
สูงสุดไม่เกิน 750 บาท/เดือน 
คุ้มครอง 7 กรณี
- กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
- กรณีคลอดบุตร
- กรณีทุพพลภาพ
- กรณีเสียชีวิต
- กรณีสงเคราะห์บุตร
- กรณีชราภาพ
- กรณีว่างงาน

 

 

มาตรา 39 ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ 
ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ 432 บาท/เดือน คุ้มครอง 6 กรณี
- กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
- กรณีคลอดบุตร
- กรณีทุพพลภาพ
- กรณีเสียชีวิต
- กรณีสงเคราะห์บุตร
- กรณีชราภาพ

มาตรา 40 ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
ผู้ประกันตนสามารถเลือกสมัครได้ 3 ทางเลือก ดังนี้

 

ทางเลือกที่ 1 

ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ 70 บาท/เดือน
คุ้มครอง 3 กรณี
- กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
- กรณีทุพพลภาพ
- กรณีเสียชีวิต

 

ทางเลือกที่ 2 
ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน 
คุ้มครอง 4 กรณี
- กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
- กรณีทุพพลภาพ
- กรณีเสียชีวิต
- กรณีชราภาพ

 

ทางเลือกที่ 3 
ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ 300 บาท/เดือน
คุ้มครอง 5 กรณี
- กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
- กรณีทุพพลภาพ
- กรณีเสียชีวิต
- กรณีชราภาพ
- กรณีสงเคราะห์บุตร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

\"ประกันสังคม\" ผู้ประกันตนมาตรา 33 ,39,40 ได้สิทธิอะไรบ้าง มัดรวมมาให้แล้ว

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ