ข่าว

เกษตรฯ ชวนเกษตรกร ใช้บริการ ศดปช. แนะใช้"ปุ๋ย"ให้ถูกต้อง

เกษตรฯ ชวนเกษตรกร ใช้บริการ ศดปช. แนะใช้"ปุ๋ย"ให้ถูกต้อง
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รมว.เกษตรฯ เฉลิมชัย ศรีอ่อน ชวนเกษตรกร ใช้บริการ ศดปช. แนะใช้ "ปุ๋ย" ให้ถูกต้องเหมาะสมกับดินและชนิดพืช ลดต้นทุนได้จริง

ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห่วงใยเกษตรกรจึงกำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกร จากปัญหาราคา "ปุ๋ยเคมี" ที่มีการปรับตัวสูงขึ้นมาก

 

โดยมีสาเหตุจากหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร เช่น สภาพอากาศทั่วโลกส่วนใหญ่เอื้ออำนวยต่อการทำการเกษตร ราคาผลผลิตทางการเกษตรในตลาดโลกมีแนวโน้มสูงขึ้น หลายประเทศใช้ "ปุ๋ยเคมี" ทำการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหารมากขึ้น ประเทศผู้ผลิตและส่งออก "ปุ๋ยเคมี"รายใหญ่ของโลกเช่น จีน รัสเซีย และเบลารุส ชะลอหรือห้ามส่งออก "ปุ๋ยเคมี" เพื่อความมั่นคงทางอาหารและภาวะสงครามซึ่งจีน รัสเซีย และเบลารุส เป็นแหล่งนำเข้าปุ๋ยเคมีของไทยลำดับที่ 1, 3 และ 10 ตามลำดับ 

เกษตรฯ ชวนเกษตรกร ใช้บริการ ศดปช. แนะใช้"ปุ๋ย"ให้ถูกต้อง

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มีการจัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนหรือ ศดปช. ตั้งแต่ปี 2558 เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องดินและปุ๋ย เพื่อให้เกษตรกรสามารถจัดการดินและการใช้ปุ๋ยได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งส่งเสริมให้ใช้ "ปุ๋ย" ตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต ผลผลิตมีคุณภาพและลดต้นทุนการผลิต ซึ่งปัจจุบัน มี ศดปช. จำนวน 882 ศูนย์ ตั้งอยู่อำเภอละ 1 ศูนย์ ทั่วประเทศ มีเกษตรกรช่วยกันบริหารจัดการกันเองและมีเจ้าหน้าที่คอยเป็นพี่เลี้ยง

 

โดยบริการของ ศดปช. ทุกศูนย์จะมีเกษตรกรคอยให้ความรู้เรื่องดินและปุ๋ย ให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจสอบ N P K และ pH ในดินแบบรวดเร็ว รวมทั้งจัดหาบริการ ปุ๋ยคุณภาพดี เน้นการใช้ปุ๋ยแบบผสมผสาน คือใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีและการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพตามหลัก 4 ถูก คือ ถูกสูตร ถูกอัตรา ถูกเวลา ถูกวิธี และบริการผสมปุ๋ยให้แก่เกษตรกรที่เข้ามาใช้บริการ 

เกษตรฯ ชวนเกษตรกร ใช้บริการ ศดปช. แนะใช้"ปุ๋ย"ให้ถูกต้อง

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินโครงการรณรงค์การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ โดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีในท้องถิ่นมาผลิต "ปุ๋ยอินทรีย์" ใช้เอง และไถกลบตอซัง ทำให้เกิด 4 ลด 4 เพิ่ม คือ ลดการเผา ลดโลกร้อน ลดการชะล้างดิน และลดต้นทุนด้าน "ปุ๋ยเคมี"

เกษตรฯ ชวนเกษตรกร ใช้บริการ ศดปช. แนะใช้"ปุ๋ย"ให้ถูกต้อง

ในขณะที่ทำให้มี 4 เพิ่ม คือ เพิ่มอินทรีย์วัตถุ เพิ่มธาตุอาหารพืช เพิ่มผลผลิต และเพิ่มมูลค่าวัสดุการเกษตรเหลือใช้ในสภาวะที่ปุ๋ยเคมีปรับราคาสูงขึ้นและขาดแคลนจากความผันผวนที่เกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น 

 

กรมส่งเสริมการเกษตรขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้เกษตรกร เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนหรือ ศดปช. เพื่อให้เกษตรกรสามารถจัดการดิน วิเคราะห์ดิน และใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ซึ่งเป็นการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องในปริมาณที่เหมาะสมกับปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินและความต้องการของพืชเป็นการใช้ปุ๋ยแม่นยำเฉพาะพื้นที่ ไม่มากไม่น้อยเกินไป และเกิดการลดการใช้ปุ๋ยเคมีลง  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวทิ้งท้าย
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด