ข่าว

เปิดค่าย "นักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว" ที่ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อายุเกิน 4-6 ปี หมดสิทธิ์เข้าค่ายนี้ "นักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว" เน้นความสนุกสนาน ผ่านเกมสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กปฐมวัยในการการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงปูทางเลือกอาชีพในอนาคต

นาทีทองคำ เมื่อเด็กๆ ปิดเทอมได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมค่าย “นักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว” หลังสถานการณ์โควิดระบาดหนัก งานนี้มีเกมสนุกสนานสร้างแรงบันดาลใจให้ "เด็กปฐมวัย" ได้เป็นอย่างดี

 

เมื่อเร็วๆนี้ นายโยฑิน สมโนนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย “นักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว” ครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องนิทรรศการเมืองเด็กชั้น 6 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  หรือท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ โดยมีนายดิษพล มาตุอำพันวงศ์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา และหัวหน้ากลุ่มวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย และบุคลากรส่วนต่าง ๆ ร่วมพิธี

ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่1ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง4-6ปี

 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบของการสันทนาการ เกมการศึกษา การทดลอง การประดิษฐ์ของเล่นทางวิทยาศาสตร์ ฯลฯ

 

และนอกเหนือจากนี้ เยาวชนที่ร่วมกิจกรรมจะได้ทักษะความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ การทำงานเป็นทีมและทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกันกับเพื่อน ๆ ในค่าย

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา มุ่งมั่นตั้งใจจะพัฒนาเยาวชนของชาติ ให้เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ

 

รวมถึงการนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการเลือกอาชีพที่ตนเองสนใจและถนัดในอนาคตต่อไป

affaliate-3
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด