ข่าว

รู้จัก "น้ำผึ้งประภัสสร" ของดีมี 5 ใบอนุญาตมาตรฐานจากจังหวัดสระบุรี

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

การผลิต "น้ำผึ้ง" ให้มีมาตรฐานไม่ใช่เรื่องยากและไม่ง่ายอย่างที่หลายคนเข้าใจ เพราะการจะให้ผึ้งเก็บเกี่ยวน้ำหวานจากดอกไม้ธรรมชาติต้องใช้ประสบการณ์ในการเลือกและคัดสรรเพื่อให้ได้น้ำผึ้งที่มีคุณภาพสูง

"น้ำผึ้ง ประภัสสร" เป็น "น้ำผึ้ง" แท้คัดพิเศษ 100% ที่เก็บเกี่ยวในฤดูดอกไม้บาน ในช่วงเดือนพฤศจิการยนจนถึงเดือนเมษายน ไม่เก็บเกี่ยวในในฤดูฝนเพราะคำนึงถึงคุณภาพน้ำผึ้งและคุณประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากทางแบรนด์ "น้ำผึ้งประภัสสร" เป็นสิ่งสำคัญอันดับที่ 1 เราจึงมุ่มมั่นในการค้ดสรร "น้ำผึ้ง" ให้มีคุณภาพที่ดีที่สุดก่อนนำมาจัดจำหน่าย

1.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง ทางกลุ่มเรามีประสบการณ์การเลี้ยงผึ้งและขยายพันธ์ผึ้งมายาวนานกว่า 40 ปี

2.กลุ่มเกษตรกรจะให้ผึ้งเก็บเกี่ยวผลผลิตเองตามธรรมชาติ และจะได้ผลผลิตเป็นน้ำผึ้งแต่ละชนิดตามฤดูกาลต่อไปนี้

เมื่อเข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวน้ำผึ้งแล้ว ผึ้งจะออกเก็บเก็บเกี่ยวน้ำหวานจากดอกไม้ป่านานาพรรณและดอกสาบเสือที่เริ่มผลิตดอกไม้บานในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงฤดูกาลที่ได้ผลบางชนิดเริ่มออกดอก ได้แก่ ดอกลิ้นจี่(มกราคม-กุมภาพันธ์) และดอกลำใย(กุมภาพันธ์-เมษายน)

 

กลุ่มเกษตรกรของเราจึงเลือกพื้นที่หรือสวนที่พืชที่ให้น้ำหวานขึ้นกระจายตัวเป็นแนวกว้างและหนาแน่น มีความร่มรื่น มีไม้บังลม เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการบินของผึ้ง และมีความชุ่มชื้นซึ่งจะทำให้ได้ปริมาณน้ำหวานมากกว่าสวนที่มีการให้น้ำไม่เพียงพอ

รู้จัก \"น้ำผึ้งประภัสสร\" ของดีมี 5 ใบอนุญาตมาตรฐานจากจังหวัดสระบุรี

รู้จัก \"น้ำผึ้งประภัสสร\" ของดีมี 5 ใบอนุญาตมาตรฐานจากจังหวัดสระบุรี

และกลุ่มเกษตรจะคอยระมัดระวังไม่ให้มีศัตรูพืชต่อผึ้งอยู่เสมอ จึงทำให้ผึ้งได้เก็บเกี่ยว "น้ำผึ้ง" เองตามธรรมชาติได้น้ำผึ้งในปริมาณที่มากและมีคุณภาพดี ไม่มีน้ำตาลเจือปน เมื่อถึงเวลาที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวน้ำผึ้ง จึงได้ "น้ำผึ้ง"ที่มีคุณภาพสูงและคัดพิเศษ 100%

 

"น้ำผึ้งประภัสสร" ทำการค้าส่งน้ำผึ้งมายาวนานจากรุ่นสู่รุ่น จึงมีประสบการณ์ในการคัดสรรน้ำผึ้งเป็นอย่างดีและมีการส่งตรวจวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้คุณภาพน้ำผึ้งที่ดีที่สุด และได้มาตรฐานก่อนการจัดจำหน่ายเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า โดยมีเครื่องหมายมาตรฐานสากลเครื่องหมายการค้าและใบอนุญาตจากองค์กรต่างๆในประเทศ เพื่อเป็นการการันตีว่า ท่านได้รับน้ำผึ้งแท้บริสุทธิ์100% ดังนี้

รู้จัก \"น้ำผึ้งประภัสสร\" ของดีมี 5 ใบอนุญาตมาตรฐานจากจังหวัดสระบุรี รู้จัก \"น้ำผึ้งประภัสสร\" ของดีมี 5 ใบอนุญาตมาตรฐานจากจังหวัดสระบุรี รู้จัก \"น้ำผึ้งประภัสสร\" ของดีมี 5 ใบอนุญาตมาตรฐานจากจังหวัดสระบุรี

1.ใบอนุญาต สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)FDA

2.ใบอนุญาต มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(ม.ผ.ช)

3.ใบอนุญาต โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือที่เรียกว่า โอทอป(OTOP)

4.ใบอนุญาต มาตรฐานฮาลาลคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

5.ใบอนุญาต มาตรฐานอุตสาหกรรมประจำจังหวัดสระบุรี

 

รู้จัก \"น้ำผึ้งประภัสสร\" ของดีมี 5 ใบอนุญาตมาตรฐานจากจังหวัดสระบุรี รู้จัก \"น้ำผึ้งประภัสสร\" ของดีมี 5 ใบอนุญาตมาตรฐานจากจังหวัดสระบุรี รู้จัก \"น้ำผึ้งประภัสสร\" ของดีมี 5 ใบอนุญาตมาตรฐานจากจังหวัดสระบุรี รู้จัก \"น้ำผึ้งประภัสสร\" ของดีมี 5 ใบอนุญาตมาตรฐานจากจังหวัดสระบุรี

สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่ 

ในเพจ FACEBOOK น้ำผึ้งเดือน 5 ประภัสสร

Line id: 0817445439 เบอร์โทรศัพท์ 081-7445439

สถานที่ตั้งเลขที่ 35/4 ถนนเทศบาล 1 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัด สระบุรี 18000

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ