ข่าว

"ครม." ไม่ปิดกั้นชาวบ้านผลิตเหล้า แต่ต้องไม่ใช่เพื่อการค้า

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ครม." มอบกระทรวงการคลังพิจารณาผ่อนคลายกฎกระทรวง ไม่ปิดกั้นชาวบ้านผลิตเหล้าหากไม่ใช่เพื่อการค้า และต้องได้มาตรฐานไม่อันตราย

 29 มีนาคม 2565 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุม "คณะรัฐมนตรี"(ครม.) ว่า ตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้เห็นชอบให้ "คณะรัฐมนตรี" พิจารณาก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณารับหลักการร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยเป็นร่างที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอซึ่งมีสาระเป็นการให้เสรีภาพแก่ประชาชนในการผลิตสุราที่ไม่ใช่เพื่อการค้า

 

ในเรื่องนี้"ครม." เห็นว่า การผลิตสุราที่ไม่ใช่เพื่อการค้าสามารถกระทำได้โดยควรอยู่ภายใต้การกำกับดูแลในเรื่องคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค

 

"ครม." จึงมอบหมายให้กระทรวงการคลังไปพิจารณาแก้ไขกฎกระทรวงในบางเรื่องเพื่อไม่เป็นการจำกัดเสรีภาพของประชาชน โดยยังคงควบคุมดูแลให้การผลิตสุราอยู่ภายใต้มาตรฐานด้านสุขภาพของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่จำเป็นต้องแก้ไขร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด