ข่าว

เครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง "ร.ร.ขนาดเล็ก" อยู่ได้ "บ้านเม่นอุดร” เรียน DLTV 100%

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ครูเหน่ง ตรีนุช" ลุยอีสานพบ "ร.ร.ขนาดเล็ก" มีเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชนเข้มแข็งให้ความร่วมมือกับโรงเรียน "บ้านเม่นอุดร" เป็นอย่างดี มีจุดเด่นจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ทุกชั้น 100% ทุกชั้น

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูงจาก สพฐ. ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนต้นแบบการใช้สื่อ DLTV ณ "โรงเรียนบ้านเม่น" เป็น "ร.ร.ขนาดเล็ก" ในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 1

 

พร้อมทั้งเยี่ยมชมบูธผลงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนกลุ่มเมือง 4 โดยมี นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย ผู้บริหารการศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 10 ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ และผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ร่วมให้ข้อมูล

นางสาวตรีนุช ระบุว่า จากการตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเม่นพบว่า แม้โรงเรียนบ้านเม่นเป็น "โรงเรียนขนาดเล็ก" แต่เป็นโรงเรียนเครือข่ายของโรงเรียนคุณภาพของกลุ่มเมือง 4 คือโรงเรียนหนองสําโรงวิทยา นอกจากนี้ ยังเป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง

 

“สำหรับจุดเด่นของโรงเรียนบ้านเม่นนั้น เป็นโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ทุกชั้นคิดเป็นร้อยละ100 อีกทั้งยังเป็นโรงเรียนที่มีนวัตกรรม 6 ร่วมเป็นฐานส่งเสริมสัญญาณจากฟ้า โดยเตรียมความพร้อมร่วมกับครูต้นทาง

เครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง "ร.ร.ขนาดเล็ก" อยู่ได้ "บ้านเม่นอุดร” เรียน DLTV 100%

 

ประกอบกับการฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนโดยใช้ระบบ DLTV ซึ่งเด็กๆ ก็มีความคุ้นเคยกับการเรียนรู้ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง และยังมีครูที่คอยกำกับติดตาม ดูแล และวัดประเมินผลผู้เรียนเป็นระยะ ที่สำคัญผู้ปกครอง และชุมชน ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนทุกกิจกรรม จึงส่งผลให้ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดเล็กปี 2562” นางสาวตรีนุช กล่าว

เครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง "ร.ร.ขนาดเล็ก" อยู่ได้ "บ้านเม่นอุดร” เรียน DLTV 100%

อย่างไรก็ตาม นอกจากการเยี่ยมชมคุณภาพของโรงเรียนบ้านเม่นแล้ว นางสาวตรีนุช ยังได้เยี่ยมชมบูธผลงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนกลุ่มเมือง 4 ซึ่งประกอบด้วย โครงการอาชีพขยะรีไซเคิล ของโรงเรียนบ้านเลื่อม การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV ของโรงเรียนบ้านเม่น 

เครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง "ร.ร.ขนาดเล็ก" อยู่ได้ "บ้านเม่นอุดร” เรียน DLTV 100%

 

การฟื้นฟูภาวะการถดถอยทางการเรียนรู้เน้นการอ่านออกเขียนได้ ของโรงเรียนบ้านคู่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านดงอุดม ความปลอดภัย : โครงงานคุณธรรมวินัยจราจร ของโรงเรียนชุมชนนากว้างฯ ส่วนโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา เสนอโครงการ MOE Safety Center และพาน้องกลับมาเรียน และโรงเรียนบ้านพรานเหมือน นำเสนอโครงการการใช้กระบวนการลูกเสือเพื่อพัฒนาผู้เรียน

เครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง "ร.ร.ขนาดเล็ก" อยู่ได้ "บ้านเม่นอุดร” เรียน DLTV 100%

 

อนึ่ง การเรียนการสอนทางไกลโดยใช้ DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 

เครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง "ร.ร.ขนาดเล็ก" อยู่ได้ "บ้านเม่นอุดร” เรียน DLTV 100%

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด