ข่าว

ปราจีนบุรีเรามีไผ่ สู่แปลงต้นแบบแห่ง "ไผ่เขียวอีสาน"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ปราจีนบุรีเรามีไผ่ แปลงใหญ่ไผ่เขียวอีสาน จ.ปราจีนบุรี ปลูกไผ่อย่างมีประสิทธิภาพ สู่แปลงต้นแบบแห่ง "ไผ่เขียวอีสาน"

“ไผ่” ถือเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของตำบลโพธิ์งาม  อ.ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี เนื่องจากพื้นที่มีความเหมาะสมทำให้มีการ "ปลูกไผ่" มาอย่างยาวนาน จากเดิมปลูกไผ่ตงแต่ด้วยราคาที่ตกต่ำ ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวสั้นและระยะพักตัวนาน ทำให้เริ่มมีการนำ "ไผ่เขียวอีสาน" มาปลูกทดแทนมากขึ้น ซึ่งเป็นพันธุ์ที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ทั้งปี ในช่วงฤดูแล้งมีราคาสูง สามารถผลิตนอกฤดูได้ไม่ยาก "ไผ่เขียวอีสาน" จึงกลายเป็นพืชหลักในพื้นที่ตำบลโพธิ์งาม

 

ในเวลาต่อมากรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอประจันตคาม จึงเข้ามาพัฒนาส่งเสริม เริ่มจากให้คำแนะนำในการเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จนก่อให้เกิดการรวมกลุ่มกลายเป็น “แปลงใหญ่ไผ่เขียวอีสาน" หมู่ที่ 13 ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

นายสุรสิทธิ์ พลชู ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ไผ่เขียวอีสาน เล่าว่า ก่อนหน้านี้มีการปลูกไผ่ตง แต่ต้องใช้พื้นที่เยอะทำให้รายได้ไม่เพียงพอ ก็เลยหันมาปลูก "ไผ่เขียวอีสาน" ซึ่งใช้พื้นที่น้อยกว่า หลังจากนั้นได้รับคำแนะนำจากสำนักงานเกษตรอำเภอประจันตคามให้รวมกลุ่มกันเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เมื่อเราเข้าร่วมโครงการมี จนท.จากสำนักงานเกษตรอำเภอเข้ามาให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะการผสมปุ๋ย ทำปุ๋ยหมักใช้เองหรือหาปุ๋ยคอกในพื้นที่มาใช้ ทำให้ลดต้นทุนได้เยอะ มีการแนะนำเกี่ยวกับระบบการให้น้ำ วิธีการตัดรากไผ่เพื่อให้ไผ่ออกหน่อได้มากขึ้น ในส่วนนี้ก็ช่วยเพิ่มผลผลิตได้มาก มีตลาดกว้างขึ้น ตอนนี้ตลาดหลักของเราคือ ตลาดไท และมีแม่ค้าประจำหรือขาจรมารับซื้อ

ปราจีนบุรีเรามีไผ่ สู่แปลงต้นแบบแห่ง "ไผ่เขียวอีสาน"

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ช่วยพัฒนาตลาดออนไลน์โดยจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เว็บไซต์Thailandpostmart ,เว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ทำให้มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมประมาณ 50%

ปราจีนบุรีเรามีไผ่ สู่แปลงต้นแบบแห่ง "ไผ่เขียวอีสาน"

"กลุ่มแปลงใหญ่ไผ่เขียวอีสาน" สามารถพัฒนาเป้าหมายทั้ง 5 ด้านได้อย่างสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และผสมปุ๋ยใช้เอง ทำให้ลดต้นทุนได้ถึง 20% การให้น้ำด้วยระบบสปริงเกอร์ การเตรียมความพร้อมของลำต้น การตัดแต่งกิ่ง การทำสาวโดยการตัดรากและใส่ปุ๋ยหลังเก็บเกี่ยวเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

ปราจีนบุรีเรามีไผ่ สู่แปลงต้นแบบแห่ง "ไผ่เขียวอีสาน"

รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพผลผลิต(หน่อสด) ให้ได้มาตรฐาน GAP และคุณภาพด้านการแปรรูป โดยใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานในทุกขั้นตอนการผลิต ซึ่งอยู่ระหว่างการยื่นขอ อ.ย. และ GMP เพื่อให้สามารถจำหน่ายในตลาดพรีเมี่ยมหรือส่งออกยังต่างประเทศได้

ปราจีนบุรีเรามีไผ่ สู่แปลงต้นแบบแห่ง "ไผ่เขียวอีสาน"

                                              วินัย ลักษณะวิลาศ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี

 

นายวินัย ลักษณะวิลาศ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดได้กำกับดูแลผ่านเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอให้ช่วยเป็นพี่เลี้ยง ให้คำแนะนำเพื่อที่จะให้กลุ่มได้เดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การให้องค์ความรู้ การต่อยอดทางการผลิตและการตลาด สนับสนุนเรื่องของการแปรรูป

 

จนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วได้มีการเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ ได้งบสนับสนุน 2,979,780 บาท ทำให้ได้รับสิ่งสนับสนุน โรงคัดแยก ห้องเย็น วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องซีลสุญญากาศ เพื่อที่จะต่อยอดกิจกรรมที่ทำอยู่แล้ว ซึ่งที่ผ่านมาถือว่าประสบผลสำเร็จในการพัฒนายกระดับมาก กลุ่มมีความเข้มแข็งและสร้างรายได้ได้ดีพอสมควร คาดหวังว่ากลุ่มนี้น่าจะต่อยอดในทางเศรษฐกิจไปได้อีกไกล ในอนาคตตลาดก็คงกว้างขึ้นตามไปด้วย

 

นอกจากนี้กลุ่มยังได้เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ได้รับงบสนับสนุน 2,979,780 บาท ภายใต้การดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตร
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด