ข่าว

สทน. พัฒนา "เครื่องกำเนิดพลาสมา" ใช้กำจัดเชื้อโรคและบำบัดน้ำเสีย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) พัฒนา "เครื่องกำเนิดพลาสมา" ใช้กำจัดเชื้อโรคและบำบัดน้ำเสีย เตรียมผลักดันสู่ภาคอุตสาหกรรม หวังยกระดับความปลอดภัยด้านอาหาร

“พลาสมา” เป็นสถานะที่สี่ของสสารซึ่งอยู่ในรูปของก๊าซที่แตกตัวเป็นอนุภาคที่มีทั้งประจุบวกและประจุลบ "พลาสมา" ทำให้เกิดได้โดยการให้สนามไฟฟ้าปริมาณมากแก่ก๊าซที่เป็นกลาง ปัจจุบันเทคโนโลยีพลาสมาได้รับความสนใจค่อนข้างมาก มีการนำน้ำที่ถูกกระตุ้นด้วยวิธีการพลาสมา หรือ “น้ำพลาสมา” ไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การช่วยลดปริมาณจุลินทรีย์ และทำให้ยาฆ่าแมลงที่ปนเปื้อนในอาหารเสื่อมสภาพ แต่เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่เครื่องมือที่ใช้ผลิต "พลาสมา" จึงมีราคาสูงมาก

สทน. พัฒนา "เครื่องกำเนิดพลาสมา" ใช้กำจัดเชื้อโรคและบำบัดน้ำเสีย

                                                รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์

รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)เปิดเผยว่าจากปรากฏการณ์ของโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้น ต้นตอของโรคส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการรับประทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติหรือ สทน.ได้ศึกษาการนำเทคโนโลยีขั้นสูงคือ "เทคโนโลยีพลาสมา" ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ปราศจากสารตกค้างและมีความปลอดภัยสูง เพื่อนำมาใช้ในการฆ่าเชื้อแทนสารเคมี  สามารถนำไปใช้อุตสาหกรรมหลาย ๆ ประเภทได้ สทน. ได้พัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับใช้ฆ่าเชื้อในผัก ผลไม้  และช่วยในการบำบัดน้ำเสียได้  ขณะนี้กำลังวิจัยและพัฒนาเครื่องต้นแบบ เพื่อขยายผลนำไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม

สทน. พัฒนา "เครื่องกำเนิดพลาสมา" ใช้กำจัดเชื้อโรคและบำบัดน้ำเสีย

นายสมศักดิ์  แดงติ๊บ ผู้จัดการศูนย์วิศวกรรมและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ชั้นสูง สทน.เปิดเผยว่า สทน. ได้พัฒนา "เครื่องกำเนิดพลาสมา" ต้นแบบ จำนวน 2 เครื่อง เครื่องแรกวัตถุประสงค์หลักเพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์และลดสารเคมีที่ตกค้างในพืชผักและผลไม้โดยใช้น้ำประปาทั่วไปมาเปลี่ยนคุณสมบัติผ่านกระบวนการด้านพลาสมา ทำให้โมเลกุลหรืออะตอมของน้ำเกิดการแตกตัว

สทน. พัฒนา "เครื่องกำเนิดพลาสมา" ใช้กำจัดเชื้อโรคและบำบัดน้ำเสีย

 

เมื่อเกิดการแตกตัวจะเกิดพลังงานที่สูงกว่าปกติและพลังงานที่สูงกว่าปกติสามารถทำให้คลอรีนที่อยู่ในน้ำเกิดปฏิกิริยากับน้ำกลายเป็นกรดไฮโปคลอรัส เป็นกรดอ่อนมีคุณสมบัติในการกำจัดไวรัส แบคทีเรียและเชื้อรา รวมถึงสปอร์ของเชื้อราได้ และมีความว่องไวในการกำจัดจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ได้

สทน. พัฒนา "เครื่องกำเนิดพลาสมา" ใช้กำจัดเชื้อโรคและบำบัดน้ำเสีย

 

สำหรับเครื่องที่สอง เป็นเครื่องกำเนิดพลาสมานำไปใช้ในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย  โดยกระตุ้นให้เกิดพลาสมาในน้ำซึ่งจะทำให้เกิดอนุมูลบางตัว เช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์  ไฮดรอกซิล  ไนเตรต  ไนไตรต์  ซึ่งอนุมูลเหล่านี้มีความว่องไวในการเข้าไปกำจัดสารเคมีที่อยู่น้ำเสียออกหรือลดให้มีความอันตรายลง คล้ายกับกระบวนการที่เกิดขึ้นในผัก  แต่แทนที่จะเกิดที่ผิวของผัก ผลไม้  มันจะเกิดขึ้นกับคุณสมบัติของน้ำโดยตรง

สำหรับเครื่องทั้งสองแบบนี้สามารถพัฒนาเพื่อนำไปใช้ได้ทั้งในระดับครัวเรือนและในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร  โดยเป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการบำบัดที่ใช้ตามปกติ สามารถใช้กำจัดเชื้อโรคและสารเคมีได้ทั้งต้นทาง คือ การชำระล้างผัก ผลไม้ หรือเนื้อสัตว์เพื่อกำจัดจุลินทรีย์ก่อนที่จะบรรจุหีบห่อ หรือการนำไปใช้ปลายทางคือการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตเพื่อให้น้ำมีคุณภาพดีขึ้นก่อนที่จะนำกลับมาใช้ใหม่หรือปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมจะช่วยลดระยะเวลาและลดต้นทุนดำเนินการในการกำจัดจุลินทรีย์และสารเคมีในกระบวนการผลิตได้ เป็นการเพิ่มความปลอดภัยในสิ่งแวดล้อม และยกระดับความปลอดภัยของอาหารให้สูงขึ้น ปัจจุบันมีภาคอุตสาหกรรม 2-3 แห่ง ให้ความสนใจที่จะร่วมพัฒนาเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม  

 

นอกจากนี้ สทน. ยังมองไปถึงการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ โดย"ผลิตพลาสมา"ในรูปแบบที่เป็นแก๊สแล้วนำแก๊สพลาสมาไปกำจัดแก๊สที่ไม่ต้องการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแก๊สหรือน้ำมันหรือในบางอุตสาหกรรมที่มีปัญหาสารเคมีที่ส่งกลิ่นเหม็น สามารถนำสารเคมีเหล่านั้นผ่านเครื่องกำเนิดพลาสมาเพื่อกำจัดกลิ่นได้

 

ขณะนี้ สทน. ได้พูดคุยกับภาคอุตสาหกรรมบางรายแล้ว หากตกลงกันได้ก็จะนำไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยี แต่ทั้งนี้จะไม่ใช่การนำเทคโนโลยีพลาสมาไปใช้แบบโดด ๆ  จะต้องมีการใช้ควบรวมกับเทคโนโลยีอย่างอื่นด้วย  โดย สทน.จะต้องเข้าไปร่วมพัฒนากับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ