ข่าว

เฝ้าระวัง 3 อำเภอพื้นที่เชียงใหม่ มีแนวโน้มเกิด "จุดความร้อน" มากขึ้น

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

จังหวัดเชียงใหม่เฝ้าระวังพื้นที่ 3 อำเภอ หลังพบมีแนวโน้มเกิด "จุดความร้อน" (Hotspot) มากกว่าปีที่ผ่านมา เน้นสร้างความชุ่มชื้นให้ป่าป้องกันการเกิดไฟ รวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่เสียหายจากไฟไหม้

23 มี.ค. 2565  ที่ ห้องปฏิบัติการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  นายนาวิน สินธุสอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ประชุมหารือ ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์และหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 25 อำเภอ ผ่านทางระบบออนไลน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฝ้าระวัง 3 อำเภอพื้นที่เชียงใหม่ มีแนวโน้มเกิด "จุดความร้อน" มากขึ้น

 

ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่สามารถลดจุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่ได้มากกว่าร้อยละ 80  เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังการเกิดไฟป่าในพื้นที่อำเภอหางดง อำเภอแม่ออน และอำเภอสันกำแพง ซึ่งมีแนวโน้มเกิดจุดความร้อน (Hotspot) มากกว่าปีที่ผ่านมา

 

ขณะที่คุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ซึ่งข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ที่ผ่านมา พบมีค่าเกินมาตรฐานเพียง 22 วันเท่านั้น เนื่องจากสามารถควบคุมจุดความร้อน (Hotspot) ได้ และสภาพอากาศที่ไม่พัดพาฝุ่นละอองเข้ามาสะสมในพื้นที่ 

 

 

เฝ้าระวัง 3 อำเภอพื้นที่เชียงใหม่ มีแนวโน้มเกิด "จุดความร้อน" มากขึ้น

 

 

 

 

 

เฝ้าระวัง 3 อำเภอพื้นที่เชียงใหม่ มีแนวโน้มเกิด "จุดความร้อน" มากขึ้น

 

ทั้งนี้ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามข้อสั่งการของ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งในด้านการลาดตระเวนป้องกันการเกิดไฟป่า การประสานการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การสร้างความเข้าใจกับประชาชน และการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

 

 

เฝ้าระวัง 3 อำเภอพื้นที่เชียงใหม่ มีแนวโน้มเกิด "จุดความร้อน" มากขึ้น

 

 

ถึงแม้ว่าในช่วงนี้จะมีสภาพอากาศที่ดีขึ้น แต่ยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากยังคงมีปัญหาหมอกควันข้ามแดนอยู่ และให้มุ่งเน้นสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่า เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้ รวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกไฟไหม้ด้วยการปลูกต้นไม้ทดแทน ตลอดจนลาดตระเวนตรวจสอบแนวกันไฟที่เคยได้ทำไปให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ เพื่อป้องกันไฟที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนเมษายน และให้เพิ่มจุดรับซื้อเศษวัสดุทางการเกษตรให้มากขึ้น เพื่อลดปริมาณเศษวัสดุทางการเกษตรที่จะต้องนำไปเผาอีกด้วย

 

 

 

นายนำพล สุริยะเจริญ ผู้สื่อข่าว จ.เชียงใหม่

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด