ข่าว

"สลากออมสินพิเศษ 2 ปี" หน่วยละ 100 บาท ลุ้นรางวัล 5 ล้านบาท เช็คเงื่อนไขที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ธนาคารออมสิน ออกสลากออมสินพิเศษ 2 ปี เริ่มต้น 100 บาท ลุ้นรับรางวัลสูงสุด 5 ล้านบาท เปิดรับฝากตั้งแต่ 11 มี.ค. 65 เช็กเงื่อนไขเลย

ธนาคารออมสิน ออก "สลากออมสินพิเศษ 2 ปี" งวดที่ 218 หน่วยละ 100 บาท มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลานานถึง 24 เดือน รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัล 5 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย เงินรางวัลและดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดา ไม่เสียภาษี ฝากครบอายุจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัติ

 

 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ "สลากออมสินพิเศษ 2 ปี"

หลักเกณฑ์รายละเอียด

ระยะเวลารับฝากเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2565

ผู้มีสิทธิเปิดบัญชี

–  บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป

–  นิติบุคคลทุกประเภท

อายุ2 ปี (สิทธิการถูกรางวัล 24 ครั้ง)

หน่วยละ100 บาท

รายละเอียดดอกเบี้ยฝากครบ 2 ปี ได้รับดอกเบี้ย  0.10  บาทต่อหน่วย (ร้อยละ 0.05 ต่อปี)

อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไขการฝาก

1. ฝากไม่ครบ 3 เดือน หักส่วนลด 2.00 บาทต่อหน่วย

2. ฝากไม่ครบ 2 ปี  ไม่ได้รับดอกเบี้ย

วงเงินในการรับฝาก1. ฝากขั้นต่ำ 100 บาท (1 หน่วย)
2. ไม่จำกัดวงเงินรับฝากต่อราย

ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน

การออกรางวัล

ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ยกเว้นเดือน มกราคม และ พฤษภาคม ออกรางวัล วันที่ 30 ธันวาคม และ 2 พฤษภาคม)

*หยุดจำหน่ายทุกวันที่ออกรางวัล*

การรับเงินรางวัลโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล

 

 

เงื่อนไขหลัก "สลากออมสินพิเศษ 2 ปี"

1. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นบัญชีคู่โอน สำหรับรับโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อสลากครบอายุ และเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝาก

2. รับฝากบัญชีร่วมได้ไม่เกิน 3 คน

3. ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์

สลากครบอายุโอนเงินสลากครบอายุเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน

เงินรางวัล "สลากออมสินพิเศษ 2 ปี"

รางวัลจำนวนครั้งที่ออกรางวัลเงินรางวัลละ

  • รางวัลที่ 115,000,000 บาท
  • รางวัลที่ 211,000,000 บาท
  • รางวัลที่ 3510,000 บาท
  • รางวัลที่ 4103,000 บาท
  • รางวัลที่ 5151,000 บาท
  • รางวัลเลขท้าย 4 ตัว150 บาท
  • รางวัลเลขท้าย 3 ตัว120 บาท
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด