ข่าว

มติเอกฉันท์ “แสวง บุญมี” นั่งเก้าอี้เลขาฯ กกต. คนใหม่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กกต.มติเอกฉันท์เลือก “แสวง บุญมี” เลขาธิการ กกต.คนใหม่ ชนะ พล.ต.อ.ชยพล ฉัตรชัยเดช ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสำนักงาน กกต.เตรียมเสนอสัญญาจ้างให้ประธาน กกต.ลงนามต่อไป ทั้งนี้มีผู้สมัครเข้าชิงตำแหน่งเลขาธิการ กกต.ในครั้งนี้เพียง 2 รายเท่านั้น

 21 มี.ค. 65 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กกต. ได้พิจารณารายงานของคณะอนุกรรมการดำเนินการสรรหาและตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือเลขาธิการ กกต. 

 

ที่ประชุม กกต. มีมติเอกฉันท์คัดเลือกให้ "นายแสวง บุญมี" รองเลขาธิการ กกต.เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กกต.

 

ในการนี้ สำนักงาน กกต. จะเสนอประกาศผลการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กกต.ให้ประธาน กกต.ลงนาม และแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกลาออกจากตำแหน่งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือก และสำนักงาน กกต.จะได้เสนอสัญญาจ้างและคำสั่งแต่งตั้งให้ กกต.พิจารณาตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ การได้มาซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 ต่อไป

 

ทั้งนี้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเลขาธิการ กกต.ในครั้งนี้ มีเพียง 2 ราย ได้แก่ "นายแสวง บุญมี" รองเลขาธิการ กกต. และ พล.ต.อ.ชยพล ฉัตรชัยเดช ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำหรับการคัดเลือกเลขาธิการกกต.ครั้งนี้ สืบเนื่องจากพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา ลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการ กกต.เมื่อ 1ธ.ค.64 เพื่อไปรับตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา และกกต.ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นเลขาธิการกกต.เมื่อวันที่ 1-28 ม.ค.65 

 

สำหรับ "นายแสวง บุญมี" อายุ 58 ปี 4 เดือน ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ  กกต. 

 

จบการศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต(การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐศาสตร์)เกียรตินิยมอันดับสอง รามคำแหง, นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง,อดีตเคยเป็นผู้อำนวยการสำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 3 และอดีตผู้อำนวยการสำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 5 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ