ข่าว

รู้ไหม "ครู" ต้องส่งอะไรบ้างเพื่อขอ "เลื่อนขั้นเงินเดือนครู"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ไม่ได้ว่างอย่างที่คิด รู้ไหม "เลื่อนขั้นเงินเดือนครู" ต้องส่งเอกสารอะไรบ้าง 1 เมษายน นี้ ที่ "ครู" ต้องมี...บทวิเคราะห์โดย ชัยวัฒน์ ปานนิล

"ครู" ทำงานทั้งปีไม่มีใครเห็น หมดสิ้นความหมาย ต้องใช้เอกสารมากมาย เพื่อยืนยันผลงานที่ตัวเองปฏิบัติ เพื่อขอ "เลื่อนขั้นเงินเดือนครู" ก่อนปิดภาคเรียน ต้องส่งเอกสารตามนี้รู้ไหม ถ้าไม่ทำ "ไม่ได้ขึ้นเงินเดือน"

 

ได้รับแจ้งจากฝ่ายบริหารของโรงเรียน ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ว่าให้ส่งเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1/2565 (1 เมษายน 2565) มีรายละเอียดดังนี้

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาเสนอ "เลื่อนขั้นเงินเดือนครู" ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2565)

 

 • 1. แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีบันทึกหลังสอน ภาคเรียนที่ 2/2564
 • 2. ปพ.5 ในวิชา/ชั้นที่รับผิดชอบ
 • 3. ปพ.4 นักเรียน/ชั้นที่รับผิดชอบ
 • 4. ปพ.6 นักเรียน/ชั้นที่รับผิดชอบ
 • 5. นวัตกรรม/สื่อการเรียน ที่ผลิตใช้ ภาคเรียนที่ 2/2564
 • 6. วุฒิบัตร/เอกสารหลักฐานการพัฒนาตนเอง/วิชาชีพครู
 • 7. เกียรติบัตร/รางวัล/ที่ได้รับในภาคเรียนที่ 2/2564
 • 8. ประกาศผลสอบในชั้น/รายวิชาที่สอน
 • 9. สมุด/เอกสารการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
 • 10. สมุด/เอกสารจัดกิจกรรมแนะแนวนักเรียน
 • 11. สมุด/เอกสารจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 • 12. ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน
 • 13. ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ
 • 14. เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 • 15. อื่น ๆ (ถ้ามี)

 หมายเหตุ การส่งงาน ขอความกรุณาส่งมา ไฟล์ Word , Powerpoint, Pdf , หรืออื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงได้(ส่งไฟล์งาน ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2565

หลายคนอาจจะไม่ทราบ ถึง “ภาระงานครู” นอกจากยืนสอนอยู่หน้าห้องเรียนแล้ว ก็ต้องจัดทำเอกสารต่างๆ ตามรายการด้านบน จริงๆ แล้วมีมากกว่านั้น ที่เห็นเป็นผลงานส่วนตัวของ "ครู" แต่ละคน ใน 1 ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา มี 2 ภาคเรียน ก็หมายความว่า “ครู” ต้องทำแบบนี้ 2 รอบ ในแต่ละปี เพื่อขอ "เลื่อนขั้นเงินเดือนครู"

 

ในส่วนนี้ภาษาราชการเรียกว่า “ความดี” นอกจาก จะมีความดีแล้ว ยังจะต้องมี “ความชอบ” ความชอบได้มาจากตรงไหน

"ความชอบ" เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้บริหารที่มีต่อ "ครูผู้ปฏิบัติงาน" หรือพิจารณาจากงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย สำหรับเลื่อนขั้นเงินเดือน แน่นอนว่าต้องไม่ใช่งานสอนหนังสือแน่นอน

 

มีหลายคนเดินในเส้นทางสายสีเทา เพื่อเอาใจผู้บริหาร มีหลายคนมีเต้าให้ไต่ (ข้อนี้ครูชายหมดสิทธิ์) หลากหลายวิธีหลากหลายกระบวนการจะปรากฏ ในช่วงเดือนแห่งการพิจารณาความดีความชอบ 

 

แต่ก่อนนานมาแล้ว ปีละครั้งก็ยังพอทน สำหรับคนที่ผิดหวัง แต่เดี๋ยวนี้ พิจารณาความชอบกันปีละ 2 ครั้ง ก็ต้องผิดหวังกันปีละ 2 ครั้ง

 

ว่ากันว่า ช่วงก่อนพิจารณาเงินเดือน แทบจะแย่งงานกันทำ พอขึ้นเงินเดือนเสร็จหายเงียบ ใกล้เวลาค่อยว่ากันใหม่

 

ไม่เพียงเท่านั้น นอกจาก “เลื่อนขั้นเงินเดือนครู” แล้ว “ครู”ยังต้องทำผลงานให้โรงเรียน นำเสนอผลงานให้ผู้อำนวยการ (ตอนครูไม่เห็นมีใครทำให้) ใครผลงานดีมีฝีมือ ก็อาจได้ทำผลงานให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา(ผอ.เขตพื้นที่ฯ) เรียกได้ว่าเป็นหน้าเป็นตาของโรงเรียน เป็นแบบนี้มานาน และยังจะเป็นต่อไปอีกนาน

 

ส่วน PA (Performance Agreement) หรือ ข้อตกลงในการพัฒนางาน ที่ให้ “ครู”ทุกคนทำไว้ อ้างว่าเพื่อ “เลื่อนขั้นเงินเดือนครู” เมื่อ เดือน ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ไม่รู้จะเป็นผลเมื่อไหร่ หลงดีใจว่า “ภาระงานครู” จะน้อยลง การประเมินจะไม่ซ้ำซ้อน มีเวลาสอนมากขึ้น สุดท้ายก็ฝันสะลาย

 

ฝากบอกให้ถึง “ครูเหน่ง” นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) “ครู” ไม่ได้ว่าง แค่ส่งผลงานและเอกสาร ขอพิจารณา “เลื่อนขั้นเงินเดือนครู” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ก็ตาลายแล้ว อยากบอกว่า โควิด-19 ไม่มีผลกระทบต่อการประเมิน และเอกสารที่ต้องส่งก็ไม่ลดลง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด