ข่าว

ม่วนอกม่วนใจ๋...รร.หัวแข็ง "ครู สร้าง ได้" ปลูกจิตสำนึกคนไทยใส่หมวกกันน็อก

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ม่วนอกม่วนใจ๋...กับ สังคมหัวแข็ง ปี 6 รร.หัวแข็ง "ครู สร้างได้" มุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึก ให้คนไทยใส่หมวกกันน็อกจนเป็นนิสัย และลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนน พบโรงเรียนเข้าร่วมเพิ่ม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ ไทยฮอนด้าฯ และเจ้าหน้าที่จราจรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า เชียงใหม่ นำคุณครูเข้าร่วมกิจกรรมในแบบบูรณาการความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ ในโครงการ สังคมหัวแข็ง ปี 6 โรงเรียนหัวแข็ง “ครู สร้างได้” 

 

ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึก ให้คนไทยใส่หมวกกันน็อกจนเป็นนิสัย และลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนให้เหลือน้อยที่สุด โดยมีกฎ 3 ข้อ คือ ขี่ซ้อนเราใส่ ใกล้ไกลเราใส่ ใครไม่ใส่เราไม่ยอม 

โดยวางเป้าหมายเพื่อให้เกิดการปฏิบัติจริงโดยใช้ความต่อเนื่องของกิจกรรม สร้างให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม

 

ทั้งนี้ โครงการ โรงเรียนหัวแข็ง “ครู สร้างได้” เป็นการฝึกอบรมที่เน้น "คุณครู" เป็นหลัก เพื่อให้คุณครูสามารถนำความรู้ ทักษะเพิ่มเติมที่หลากหลาย พร้อมทั้งอุกรณ์และเครื่องมือ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียนและชุมชน 

 

กิจกรรมดังกล่าวจะมีจัดขึ้นทั้งหมด 4 แห่ง ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยของฮอนด้า คือ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ เชียงใหม่และภูเก็ต

ม่วนอกม่วนใจ๋...รร.หัวแข็ง "ครู สร้าง ได้" ปลูกจิตสำนึกคนไทยใส่หมวกกันน็อก

 

โดยปี2565 นี้มีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 120 โรงเรียน

สำหรับ สนามศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า เชียงใหม่ มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 15 โรงเรียน โดยก่อนเริ่มงานได้มีการตรวจ ATK ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน พร้อมมาตรการป้องกันโควิด ม่วนอกม่วนใจ๋...รร.หัวแข็ง "ครู สร้าง ได้" ปลูกจิตสำนึกคนไทยใส่หมวกกันน็อก 19 อย่างเข้มงวด

 

 

ภายในงานเป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม ออกแบบกิจกรรมเพื่อการแก้ปัญหาและยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่ของโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง

ม่วนอกม่วนใจ๋...รร.หัวแข็ง "ครู สร้าง ได้" ปลูกจิตสำนึกคนไทยใส่หมวกกันน็อก

 

ผ่านแนวคิด “พร้อม 3 ทำ 10” อันหมายถึง โรงเรียนมีความพร้อมใน 3 ด้าน และลงมือทำใน 10 สิ่ง ซึ่งคุณครูทุกคนจะได้รับความรู้และความสนุกสนานอย่างเต็มที่ พร้อมกลับไปสร้างโรงเรียนหัวแข็งให้กับโรงเรียนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ติดตามกิจกรรมสังคมหัวแข็ง ปี 6 โรงเรียนหัวแข็ง “ครู สร้าง ได้” ผ่านทาง www.facebook.com/thaihondahelmetproject

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ