ข่าว

ขาดริ๊งได้เฮ กทม. ไฟเขียว "ดื่มแอลกอฮอล์" ในห้าง-งานเลี้ยง ลากยาวถึง 5 ทุ่ม

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กทม. ไฟเขียว ผ่อนมาตรการ "ดื่มแอลกอฮอล์" ในห้าง-งานสัมมนา-โรงแรม-งานจัดเลี้ยง ลากยาวถึง 23.00 น. เริ่ม 15 มี.ค. นี้

(เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565) กรุงเทพมหานคร (กทม.) ออกประกาศเรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 51) โดยเนื้อหาใจความว่า เพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมสามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับมาตรการด้านสาธารณสุขนั้น ผู้ว่าฯ กทม. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมมีติที่ประชุม ครั้งที่ 3/2565 จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

 

 

การให้บริการเพื่อการจัดประชุม สัมมนา หรือการจัดงาน ในโรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ สถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง หรือสถานที่อื่น ที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้ปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กำหนดอย่างเคร่งครัด 

โดยอนุญาตให้มีการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในงานได้ เฉพาะสถานที่ที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration) ในระดับ SHA PLUS ของกระทรวงการท่องเที่ยวและก็ฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หรือตามมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID - 19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ (Thai Stop Covid 2 Plus) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย แล้วเท่านั้น และให้บริการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ไม่เกินเวลา 23.00 นาฬิกา โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคมนี้เป็นต้นไป

 

 

สำหรับจำนวนผู้เข้าร่วมงานให้พิจารณาตามความเหมาะสมของสถานที่ภายใต้แนวทางดำเนินการ กรณีนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ เจ้าของสถานที่ ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมกิจกรรม และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ยังคงต้องดำเนินการตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 50) 

 

ขาดริ๊งได้เฮ กทม. ไฟเขียว "ดื่มแอลกอฮอล์" ในห้าง-งานเลี้ยง ลากยาวถึง 5 ทุ่ม

 

ขาดริ๊งได้เฮ กทม. ไฟเขียว "ดื่มแอลกอฮอล์" ในห้าง-งานเลี้ยง ลากยาวถึง 5 ทุ่ม

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ