ข่าว

หลานบิ๊กจิ๋ว "ณัฐธ์ภัสส์" เปิดใจไม่เคยทำตระกูล "ยงใจยุทธ" เสื่อมเสีย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

หลานบิ๊กจิ๋ว "น้ำผึ้ง ณัฐธ์ภัสส์" ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เปิดใจยันไม่เคยทำตระกูล "ยงใจยุทธ" เสื่อมเสีย ย้ำ ทำงานหนักในทุกตำแหน่ง เพื่อประโยชน์ประชาชน

น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เปิดใจครั้งแรก หลังตกเป็นข่าวกรณีที่มีหนังสือ ส่งถึงตน ผ่านศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม มีเลขลงรับ คือ ศบร 012565/0937 เพื่อขอให้เลิกใช้นามสกุล “ยงใจยุทธ” ว่าตนยังไม่ได้รับหนังสือดังกล่าว และไม่ทราบรายละเอียดของเนื้อหาทั้งหมดอย่างเป็นทางการ

 

อย่างไรก็ดี ตนยืนยันว่าตลอดที่ตนทำงานการเมือง และดูแลช่วยเหลือประชาชน ทั้งในนามอดีตผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม และข้าราชการการเมือง ในส่วนของกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ได้ตั้งใจทำงานในหน้าที่อย่างเต็มที่

และไม่เคยมีทำพฤติกรรมที่สร้างความเสื่อมเสีย หรือความเสียหายต่อองค์กร รวมถึงต้นตระกูล รวมถึงไม่เคยใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งในทางทุจริตต่อหน้าที่

 

“การทำงานที่ผ่านมา ไม่ว่าในฐานะใด มีตำแหน่งหรือไม่มีตำแหน่ง ดิฉันมุ่งมั่นทำงานด้วยหัวใจ เพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนให้อยู่ดี กินดี ไม่เคยแอบอ้าง หรือใช้ชื่อเสียง หรือนามสกุลเพื่อทำสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควร หรือทำผิดกฎหมาย

 

ตำแหน่งที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ เป็นตำแหน่งทางการเมืองชั่วคราว มาแล้วก็ไป แต่นามสกุลที่ใช้ ทุกคนในสังคมรู้ที่มาที่ไปอย่างดี ส่วนประเด็นที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวในครอบครัวที่เกิดขึ้นก่อนรับตำแหน่ง”น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ระบุ

น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ กล่าวด้วยว่าภายใต้รัฐธรรมนูญที่เป็นกติกาหลักของประเทศ ได้บัญญัติรับรองสิทธิสตรีให้มีความเสมอภาคทางกฎหมาย และได้รับความคุ้มครอง ไม่ให้ถูกเลือกปฏิบัติ และตามปฏิญญาสากล ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention or the Elimination of All Forms of Discrimination against Woman) ยังรับรองสิทธิของสตรีต่อการเลือกใช้ชื่อสกุล และคำนำหน้านามได้ ว่าจะสามารถเลือกใช้นามสกุลตัวเองหลังสมรสได้

 

รวมถึงเลือกใช้นามสกุลมารดาเป็นนามสกุลของตนได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้นการห้ามผู้มีสิทธิโดยชอบใช้นามสกุลเป็นการละเมิดสิทธิตามที่รัฐธรรมนูญของประเทศไทยรับรองไว้ รวมถึงอนุสัญญาของต่างประเทศด้วย 

น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม

 

“นอกจากนั้น สตรีที่รักษาและสร้างเกียรติยศดีงามแก่วงศ์ตระกูล จึงไม่มีอำนาจใดที่จะชี้ขาดห้ามใช้ชื่อสกุลได้”น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ กล่าวในที่สุด

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ