ข่าว

เปิดหลักเกณฑ์ "อสม." เข้าศึกษา "หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล" เช็คที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กระทรวงสาธารสุข ร่วมมือ สถาบันพระบรมราชชนก จัด "หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล" ติดอาวุธทางปัญญาให้ "อสม." หมอคนแรกที่จะให้การดูุแลสุขภาพอนามัยคนในชุมชน ต้องเตรียมอะไรบ้าง เช็ครายละเอียดที่นี่

หมอคนแรกที่ใกล้ชิดชุมชนไทยมากที่สุดต้องยกให้ “อสม.” ล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำงานเชิงรุกจับมือสถาบันการศึกษาพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน แล้ว

 

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ศ.(พิเศษ) ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ร่วมแถลง ความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)เข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 3,000 คน

นายอนุทิน กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมาอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี ซึ่ง อสม. กว่า 1 ล้าน 4 หมื่น คนทั่วประเทศ คือกลไกหลักในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิของประเทศ จำเป็นต้องติดอาวุธทางปัญญา เสริมศักยภาพการเป็นหมอคนแรก

 

โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสถาบันพระบรมราชชนก ได้ร่วมมือกันจัดโครงการให้ อสม.ได้เข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ดูแลสุขภาพอนามัยคนในชุมชน รวมถึงเป็นครูต้นแบบ ครู กและครู ข ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่ดี

  • “ผู้ช่วยพยาบาล” เรียน1ปี

ด้านนพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า โครงการความร่วมมือพัฒนาบุคลากรการด้านสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 3,000 คนเป็นการพัฒนาและยกระดับวุฒิการศึกษาให้แก่ อสม. ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร 1 ปี

 

"เมื่อ อสม.จบการศึกษาแล้ว สามารถนำองค์ความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว และยังสามารถทำหน้าที่ อสม. ร่วมจัดการระบบสุขภาพชุมชน สื่อสารความรู้สุขภาพสู่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพไปพร้อมกัน"นพ.ธเรศ กล่าว

 

  • เปิดคุณสมบัติ "อสม." เรียนผู้ช่วยพยาบาล

   ศ.(พิเศษ) ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก กล่าวว่า สถาบันพระบรมชนก ขอเชิญชวน อสม. ที่สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ณ วิทยาลัยในสังกัด

 

โดยกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ "อสม." เข้าศึกษา "หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล" ไว้ดังนี้

 

  • 1.มีอายุ 16-40 ปี นับถึงวันเปิดการศึกษา

  •  
  • 2.จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
  •  
  •  
  • 3.ปฏิบัติหน้าที่เป็น อสม.ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยสถาบันฯ มอบหมายให้รองอธิการบดีที่กำกับดูแลวิทยาลัยพยาบาลในแต่ละเขตสุขภาพดำเนินการคัดเลือกร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตามสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อกระจายจำนวน "อสม."  ในแต่ละจังหวัดให้เกิดความครอบคลุมทุกพื้นที่และเป็นธรรม
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด