ข่าว

อว.ตั้ง "ธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ" รองรับการเรียนรู้ "คนทุกช่วงวัย"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"เอนก เหล่าธรรมทัศน์" เผย อว.ตั้ง "ธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ" รับฝากและสะสมหน่วยกิต เปิดโอกาสให้ "คนทุกช่วงวัย" ทั้งวัยทำงาน วัยเกษียณ สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ นวัตกรรม รองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันที่ 9 มี.ค. 2565 ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) กล่าวว่า ขณะนี้ อว.กำลังเร่งดำเนินการจัดทำ “ธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ” (National Credit Bank) เพื่อรองรับการพัฒนากำลังคนตลอดทุกช่วงวัย (Lifelong learning) ตามนโยบายของตนที่ต้องการเปิดโอกาสให้ "คนทุกช่วงวัย"

โดยเฉพาะใน "วัยทำงาน" และ "วัยเกษียณ" สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงได้พัฒนาและเรียนรู้ทักษะใหม่ที่จำเป็นในโลกยุคปัจจุบัน เพื่อเอาไปต่อยอดในการทำงาน พัฒนาตนเอง ตลอดจนสามารถสะสมไว้เพื่อการศึกษาต่อในระดับต่างๆได้

 

“ผมได้มอบหมายให้สำนักงานปลัด อว. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ "ธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ" นี้เกิดขึ้นให้เร็วที่สุด เพื่อรองรับการศึกษาทุกช่วงวัย ที่สอดรับกับการปฏิรูปอุดมศึกษา ที่ผมได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง”ศ.พิเศษ กร.เอนก กล่าว

ศ.พิเศษ ดร.เอนก กล่าวอีกว่าา "ธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ" นี้จะทำหน้าที่ในการรับฝากหน่วยกิตของผู้เรียน ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย แต่เป็นใครก็ได้ ที่เมื่อไปเรียนในหลักสูตรต่างๆ

 

ไม่ว่าจะเป็น หลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตร Non Degree หรือหลักสูตรการฝึกอบรมทั่วไป ก็จะสามารถนำหน่วยกิตมาเก็บสะสมไว้ได้ในธนาคารกลางแห่งนี้

 

“การฝากและสะสมหน่วยกิตนี้ จะเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละมหาวิทยาลัยหรือสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองคุณภาพจาก อว. โดยเมื่อสะสมหน่วยกิตได้ถึงระดับหนึ่งจะสามารถได้รับใบประกาศนียบัตรความเชี่ยวชาญ หรือปริญญาบัตร เพื่อแสดงถึงการเป็นผู้มีความรู้และทักษะในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานและการทำธุรกิจต่อไป”ศ.พิเศษ ดร.เอนกกล่าว

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด