ข่าว

ครม.เคาะแล้ว ขยายเวลา 5 ปี จ่ายหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ย รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ครม.เคาะแล้ว อนุมัติขยายระยะเวลาชำระคืนหนี้โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล หรือ รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ออกไปจนถึงปี 2572

วันที่ 8 มีนาคม 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติขยายระยะเวลาการชำระคืนหนี้เงินกู้ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้าง และค่าจ้างที่ปรึกษา โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ออกไปจนถึงปี 2572

 

โดย ครม.เห็นชอบให้รัฐบาลรับภาระชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของเงินกู้ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้าง และค่าจ้างที่ปรึกษาต่อไป ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2567 จนถึงปีงบประมาณ 2572

 

หากประมาณการรายได้แตกต่างไปจากที่คาดการณ์ไว้มาก ทั้งกรณีสูงหรือต่ำกว่าประมาณการ กระทรวงคมนาคมจะพิจารณานำเสนอการรับภาระหนี้ของรัฐบาลให้ ครม.พิจารณาอีกครั้งตามความเหมาะสม

โดย ครม.ยังมีมติให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นรายปี จนถึงปีงบประมาณ 2572

 

ทั้งนี้ ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2538 เห็นชอบให้รัฐบาลรับภาระดอกเบี้ยเงินกู้ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้างและค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลในระยะเวลา 10 ปีแรก

 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา รฟม.ได้มีการขออนุมัติขยายระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้ดังกล่าวออกไปแล้ว 4 ครั้ง

โดยในครั้งนี้ รฟม.ขออนุมัติขยายระยะเวลาให้รัฐบาลรับภาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ต่อตั้งแต่ปีงบประมาณ 2567 จนสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในปี 2572 จากการประมาณการรายได้ที่ รฟม.ได้รับจากสัญญาสัมปทานเดินรถจากบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM 

 

และรายได้ที่ รฟม. ดำเนินการเองในส่วนของการพัฒนาเชิงพาณิชย์ในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับกิจการรถไฟฟ้า ยังไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ รฟม. และการชำระคืนภาระหนี้ที่ รฟม.ได้กู้มาดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ซึ่งมีการทยอยจ่ายคืนชำระหนี้เป็นรายปี และ รฟม. ยังต้องนำรายได้ของโครงการฯสายเฉลิมรัชมงคลไปใช้จ่ายในโครงการรถไฟฟ้าสายอื่น ๆ ที่ รฟม.รับผิดชอบด้วย

 

สำหรับภาระหนี้คงค้างของ รฟม. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 พบว่า มีหนี้คงค้างรวม 177,801 ล้านบาท เป็นหนี้เงินกู้จากต่างประเทศ 30,357 ล้านบาท และเงินกู้ภายในประเทศ 147,443 ล้านบาท

 

โดยโครงการฯสายเฉลิมรัชมงคล มีภาระหนี้คงค้างเงินกู้ภายในประเทศจำนวน 1,550 ล้านบาท และเงินกู้ต่างประเทศ (JICA) จำนวน 29,627 ล้านบาท รวม 31,177 ล้านบาท


อย่างไรก็ตามประมาณการภาระหนี้ของโครงการฯ สายเฉลิมรัชมงคลตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้พบว่าตั้งแต่ปี 2564-2572 จะต้องชำระเงินต้นจำนวน 15,802 ล้านบาท และดอกเบี้ย 8,074 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 23,876 ล้านบาท และช่วงปี 2573-2583 มีภาระหนี้ชำระเงินต้นจำนวน 15,967 ล้านบาท และดอกเบี้ยจำนวน 3,232 ล้านบาท รวม 19,200 ล้านบาท

 

นอกจากนี้ยังได้ประมาณการรายได้ และรายจ่ายรวมของโครงการรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ในช่วงสัญญาสัมปทานโครงการฯสายเฉลิมรัชมงคลปี 2564-2572 พบว่าจะมีรายได้รวม 47,391 ล้านบาท และรายจ่าย 119,481 ล้านบาท มีรายจ่ายเกินรายได้จำนวน 72,089 ล้านบาท

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ