ข่าว

เช็ค "เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง" วันนี้โอนเข้าบัญชีกี่บาท ตรวจสอบที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"เยียวยากลุ่มเปราะบาง" เช็ควันโอนเงินประจำเดือนมีนาคม 3 กลุ่ม มีเงินโอนเข้าบัญชีจำนวนเท่าไหร่ เริ่มจ่ายวันไหน ตรวจสอบรายละเอียดที่นี่

อัปเดตวันโอนเงิน  "เยียวยากลุ่มเปราะบาง" จากภาครัฐ 3 กลุ่ม เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนมีนาคม 2565  โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงิน "เยียวยากลุ่มเปราะบาง" เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เบี้ยความพิการ และเงินอุดหนุนบุตร เข้าบัญชีแก่ผู้ที่ได้สิทธิ  มีรายละเอียดการโอนเงินในลกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้ 
 

1. "เงินอุดหนุนบุตร" หรือ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

อายุ 6 ขวบ 600 บาท ต่อเด็ก 1 คน (ครอบครัวรายได้น้อย เฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี)

 

สำหรับผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนขอรับสิทธิในโครงการเงินอุดหนุนบุตรได้ด้วยตนเองที่ โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้้

 

 • เข้าสู่เว็บไซต์  คลิกที่นี่ 
 • กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
 • กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
 • ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ
 • กดค้นหาข้อมูล

2. "เยียวยากลุ่มเปราะบาง" เบี้ยผู้สูงอายุ  600-1,000 บาทเข้าบัญชีธนาคาร  ตามเกณฑ์อายุ ดังนี้ 

 • อายุ 60-69 ปี ได้รับ 600 บาท
 • อายุ 70-79 ปี ได้รับ 700 บาท
 • อายุ 80-89 ปี ได้รับ 800 บาท
 • อายุ 90 ปี ขึ้นไป ได้รับ 1,000 บาท

 

 

3. "เยียวยากลุ่มเปราะบาง" เบี้ยผู้พิการ 800-1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ

-อายุต่ำกว่า 18 ปี ได้รับ 1,000 บาท
-อายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับ 800 บาท
-ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็จะได้รับเงินเบี้ยผู้พิการ โอนเข้าบัญชีผู้พิการคนละ 800 บาท และได้เงินพิเศษ 200 บาท โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วงวันที่ 22 มกราคม

ปฏิทินจ่ายเงิน "เยียวยากลุ่มเปราะบาง"

 

 • เดือนมกราคม 2565      วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 
 • เดือนกุมภาพันธ์ 2565   วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 
 • เดือนมีนาคม 2565        วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 
 • เดือนเมษายน 2565      วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565
 • เดือนพฤษภาคม 2565   วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565
 • เดือนมิถุนายน 2565      วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565
 • เดือนกรกฎาคม 2565    วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565
 • เดือนสิงหาคม 2565      วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
 • เดือนกันยายน 2565     วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ