ข่าว

ก่อนซื้อ ก่อนขาย "ทุเรียน" ต้องอ่านข่าวนี้ เพื่อให้ได้คุณภาพ ไม่มีโทษ

ก่อนซื้อ ก่อนขาย "ทุเรียน" ต้องอ่านข่าวนี้ เพื่อให้ได้คุณภาพ ไม่มีโทษ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

หากผู้บริโภค ผู้ค้า หรือประชาชนรายใด ได้รับความเดือดร้อน สามารถแจ้งความดำเนินคดีได้ที่สถานีตำรวจภูธรทุกแห่ง

 

วันที่ 2 มี.ค.65 ที่ผ่านมาลูกค้าหลายคนเจอปัญหาซื้อทุเรียนกลับบ้าน แล้วรับประทานไม่ได้ เพราะเจอปัญหาทุเรียนอ่อน เมื่อซื้อจำนวนมาก แต่ไม่สามารถนำกลับคืนคนขายได้ ทำให้เกิดการร้องเรียน กรณีหลอกขายทุเรียนอ่อนบ่อยครั้ง ทั้งนี้เพื่อดูแลผู้บริโภค และ ป้องกันไม่ให้ชื่อเสียงของทุเรียนจันทบุรี ได้รับความเสียหาย เนื่องจากทุเรียนจังหวัดจันทบุรี เป็นที่ต้องการของตลาด ทางจังหวัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยตรวจสอบ หากพบความผิดหลอกขายทุเรียนด้อยคุณภาพดำเนินคดีทันที 

 

โดยจังหวัดจันทบุรี ได้จัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบลและระดับหมู่บ้าน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการซื้อขายทุเรียนด้อยคุณภาพ ที่โรงคัดบรรจุตลาดค้าส่ง ร้านค้าปลีกร้านขายของฝาก ตลอดจนสวนของเกษตรกร ถ้าหากพบการจำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพ ให้แก่ผู้บริโภคจะมีความผิด ดังนี้


1. ความผิดตามมาตรา ๔๗ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ใดโดยเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น โฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
         

ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งกระทำผิดซ้ำอีก ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ก่อนซื้อ ก่อนขาย "ทุเรียน" ต้องอ่านข่าวนี้ เพื่อให้ได้คุณภาพ ไม่มีโทษ  

2. ความผิดตามมาตรา ๒๗๙ ประมวลกฎหมายอาญา และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้ใดขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพหรือปริมาณแห่งของนั้นอันเป็นเท็จถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


3. ความผิดตามมาตรา ๓๔๑ ประมวลกฎหมายอาญา และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้ใดโดยทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวง ดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำ ถอนหรือทำลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ก่อนซื้อ ก่อนขาย "ทุเรียน" ต้องอ่านข่าวนี้ เพื่อให้ได้คุณภาพ ไม่มีโทษ

 

4. ความผิดตามมาตรา ๓๔๓ ประมวลกฎหมายอาญา และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา ๓๔, ได้กระทำด้วยการแสดงข้อความนเป็นเท็จต่อประชาชน หรือด้วยการปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ       

 

ก่อนซื้อ ก่อนขาย "ทุเรียน" ต้องอ่านข่าวนี้ เพื่อให้ได้คุณภาพ ไม่มีโทษ

ณฐพล ศิริวงษ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.จันทบุรี

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด