ข่าว

"เชียงใหม่" รับมือ ป้องกัน หมอกควัน ไฟป่า ที่อาจเพิ่มสูงในเดือนมีนาคมนี้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

จัดทำบัญชีผู้มีพฤติกรรมการหาของป่า เพื่อขอความร่วมมือให้งดการเผาในช่วงเวลานี้ ร่วมกันป้องกัน และแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า

หลายจังหวัดทางภาคเหนือ สั่งเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ที่อาจเพิ่มสูงขึ้นในเดือนมีนาคมนี้ เมื่อวานนี้ (1 มี.ค.65) นายอิสระ ศิริไสยาสณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่ ว่า สถานการณ์ไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่ ในห้วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2565 ตรวจพบจุดความร้อนทั้งหมด 1,008 จุด แบ่งเป็น

 

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 325 จุด ป่าสงวนแห่งชาติ 539 จุด พื้นที่เกษตร 24 จุด เขตสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร 90 จุด และพื้นที่อื่นๆ 30 จุด โดยมีพื้นที่ถูกเผาไหม้เสียหายทั้งหมด 123,096.32 ไร่ ซึ่งจากค่าเฉลี่ยสูงสุดในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ ทำให้คาดว่าในช่วงเดือนมีนาคม จะมีแนวโน้มการเกิดไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เพิ่มสูงขึ้น

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตั้งศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์ที่ทันสมัยที่สุดในภาคเหนือ มีการใช้ระบบดาวเทียมและระบบ FIRE-D ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงในเรื่องของการเผาในที่โล่ง

 

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำ ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ แก้ไขปัญหาภายใต้การบูรณาการ ขณะเดียวกันในส่วนของพื้นที่เขตป่าสงวนและพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ได้มีการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันไฟป่าขับเคลื่อนร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการลาดตระเวน อาสาสมัครภาคประชาชน รวมถึงได้มีการจัดทำบัญชีผู้มีพฤติกรรมการหาของป่า เพื่อขอความร่วมมือให้งดการเผาในช่วงเวลาดังกล่าว

 

ส่วนพื้นที่เกษตรกรรม สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสานกับหน่วยงานภาคเอกชน ขอความร่วมมือรับ ซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ได้แก่ ใบไม้ ซังข้าว หรือซังข้าวโพด เพื่อนำมาบริหารจัดการเชื้อเพลิงต่อไป 

 

ทั้งนี้หากประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเผา จะต้องขออนุญาตจากทางอำเภอเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาดูแลกำกับอย่างใกล้ชิด

 

"เชียงใหม่" รับมือ ป้องกัน หมอกควัน ไฟป่า ที่อาจเพิ่มสูงในเดือนมีนาคมนี้

"เชียงใหม่" รับมือ ป้องกัน หมอกควัน ไฟป่า ที่อาจเพิ่มสูงในเดือนมีนาคมนี้

 

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา ทางกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ได้มีการฝึกออกลาดตระเวนดับไฟป่า โดยใช้เฮลิคอปเตอร์ MI 17 บิน สำรวจในพื้นที่ป่าของดอยสุเทพ และในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม เพื่อซักซ้อมการดับไฟทั้งทางอากาศยาน และภาคพื้นดินให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยจะดำเนินการในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนเมษายน 2565

 

"เชียงใหม่" รับมือ ป้องกัน หมอกควัน ไฟป่า ที่อาจเพิ่มสูงในเดือนมีนาคมนี้

นำพล สุริยะเจริญ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เชียงใหม่

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด