ข่าว

คนไทยใน "ยูเครน" หนีภัยขัดแย้ง บินกลับถึงสุวรรณภูมิแล้ว ส่งกักตัวทันที

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

คนไทยใน "ยูเครน" ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแยัง "รัสเซีย-ยูเครน" ได้รับความช่วยเหลือกลับไทยชุดแรก 38 คน ส่งเข้ากักตัวที่ สถาบันบำราศนราดูร ขณะที่ ช่วงบ่ายกลับอีก 58 คน

2 มี.ค.2565  เมื่อเวลา 07.30 น.  นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล อธิบดีกรมการกงสุล พล.ท.ณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ศูนย์ปฏิบัติการท่าอากาศยาน สนามบินสุวรรณภูมิ  นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ร่วมกันต้อนรับ คนไทย ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่าง รัสเซีย-ยูเครน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความ ปลอดภัยของคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศยูเครน ได้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยชุดแรกจำนวน 38 คน โดยได้รับการช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอร์ชอ อพยพคนไทยใน ยูเครน ถึงกรุงวอร์ซอ โดยสวัสดิภาพ

คนไทยใน "ยูเครน" หนีภัยขัดแย้ง บินกลับถึงสุวรรณภูมิแล้ว ส่งกักตัวทันที

 

ซึ่งเดินทางกลับถึงประเทศไทยชุดแรกในวันนี้ด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 923 เดินทางจาก Frankfurt ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 06.25 น. หลังจากนั้นทั้งหมดได้ขึ้นรถบัสจำนวน 2 คัน เดินทางไปกักตัวที่ สถาบันบำราศนราดูร และช่วงเที่ยงของวันนี้จะมีคนไทยจาก ยูเครน เดินทางกลับมากับมายังประเทศไทยอีกจำนวน 58 คน ด้วยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 384 เดินทางจาก Dubai ถึงเวลา 12.05 

 

 

คนไทยใน "ยูเครน" หนีภัยขัดแย้ง บินกลับถึงสุวรรณภูมิแล้ว ส่งกักตัวทันที

 

นายกิตติพงศ์  กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กล่าวว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับและสนับสนุนภารกิจ รับคนไทยในประเทศยูเครนที่อพยพเดินทางกลับมายังประเทศไทย โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้มีการประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ กระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (COVID-19) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสายการบินตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อติดต่อประสานงานให้คนไทยได้รับความสะดวกในการผ่านขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทย และเป็นไปตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  

 

คนไทยใน "ยูเครน" หนีภัยขัดแย้ง บินกลับถึงสุวรรณภูมิแล้ว ส่งกักตัวทันที

 


 

 

 

คนไทยใน "ยูเครน" หนีภัยขัดแย้ง บินกลับถึงสุวรรณภูมิแล้ว ส่งกักตัวทันที

 

นอกจากนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้จัดเตรียมของว่างและน้ำดื่มไว้รับรองคนไทยที่เดินทางมากับเที่ยวบินดังกล่าว    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมให้การสนับสนุนภารกิจทุกด้านเพื่อช่วยเหลือให้คนไทยที่กำลังประสบภัยในต่างประเทศให้เดินทางกลับประเทศไทยอย่างปลอดภัย โดยผู้ที่ต้องการสอบถามเกี่ยวกับเที่ยวบินเพื่ออพยพคนไทยจากยูเครน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

คนไทยใน "ยูเครน" หนีภัยขัดแย้ง บินกลับถึงสุวรรณภูมิแล้ว ส่งกักตัวทันที

 


สุรศักดิ์ คงสินธ์ / ธนวัต นาคขำ จ.สมุทรปราการ 089-6955389

 

 

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด